Dordrecht maakt kerkhistorische verleden van de stad beter zichtbaar met Synodestraat, Kerkstraat verandert daarvoor van naam

Binnenkort is Dordrecht een Synodestraat rijker. De huidige Kerkstraat verandert daarvoor van naam. Met de naamswijziging geeft de gemeente gehoor aan verschillende verzoeken om het kerkhistorische verleden van de stad beter zichtbaar te maken.

De Grote Kerk in Dordrecht.

De Grote Kerk in Dordrecht. Foto: Wikimedia Commons

Er wordt ook gepleit om een straat naar Johannes Lippius (1585-1612) te vernoemen, de eerste protestantse predikant van Dordrecht.

In het laatste nummer van Kerk op Dordt , een tweewekelijkse uitgave van de hervormde gemeente in Dordrecht en de protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam, wijst freelance schrijver Ruud van der Klooster erop dat dit mogelijk de eerste stap is van een lang proces. ‘Met het vernoemen van het steegje tot Synodestraat heeft de straatnamencommissie van Dordrecht in de eerste plaats gehoor gegeven aan het pleidooi van de fractie van ChristenUnie/SGP voor een blijvende herdenking aan de Dordtse Synode met een straatnaam’, schrijft Van der Klooster.

Uitleg

Wethouder Piet Sleeking – voorzitter van de plaatselijke straatnamencommissie – liet weten dat verzoek te honoreren. „De naam ‘Synode’ wijst op een aantal kerkelijke vergaderingen dat in Dordrecht is gehouden. De belangrijkste daarvan is de Synode van 1618-1619 die enkele jaren geleden uitgebreid aandacht kreeg”, legde Sleeking de keuze van de commissie uit. De gemeente en plaatselijke én landelijke kerken werkten toen mee aan die herdenking. Ook de Grote kerk en het Dordrechts Museum besteedden uitgebreid aandacht aan het vierhonderdjarig jubileum van de synode.

Volgens wethouder Sleeking krijgt de Synodestraat een onderbord met uitleg om de herinnering aan de Synode van Dordrecht levend te houden. De verandering van straatnaam heeft nauwelijks gevolgen voor de inwoners: er staan geen woonhuizen in het steegje.

Lobby

Van der Klooster signaleert in Zicht op Dordt dat historisch bewuste Dordtenaren een steeds sterkere lobby ontwikkelen om de geschiedenis van de stad voor het voetlicht te brengen. Dat kan volgens de schrijver prima via straatnamen, omdat door stadsvernieuwing en -uitbreiding er in de toekomst veel nieuwe straatnamen te vergeven zijn.

De belangrijkste aanjager voor het herdenken van de Dordtse kerkgeschiedenis via straatnamen is Herman van Duinen, oud-docent van het Wartburg College. Als kenner van de Dordtse kerkhistorie pleit Van Duinen al jaren voor het zichtbaar maken van de reformatie in de Dordtse straatnamen. Regelmatig diende hij plannen in om een straat te vernoemen naar dominee Johannes Lippius die in 1572 – nadat de stad tijdens de Tachtigjarige Oorlog de zijde van de Prins van Oranje koos – de eerste protestantse predikant werd van Dordrecht. Van Duinen pleitte er onlangs nog voor om de Kerkstraat om te dopen tot Johannes Lippiusstraat.

Kloveniersdoelen

Dat voorstel is nu van de baan. ‘Nu deze straat is ‘vergeven’, gaat Van Duinen ervan uit dat dominee Lippius ergens anders in de stad wordt vernoemd’, schrijft Van der Klooster. Van Duinen koestert die hoop niet zonder reden: de straatnamencommissie heeft hem inmiddels laten weten dat ze dominee Lippius inderdaad in gedachten houden voor een vernoeming in de openbare ruimte.

Volgens Van der Klooster zou Lippius kansrijk zijn als er in de buurt van de voormalige Kloveniersdoelen een nieuwe straatnaam wordt gezocht. In dit gebouwencomplex werd de Synode van Dordrecht gehouden.