Earnewâldster Rûnte maakt herstart in Garyp

Vorig jaar ging er door corona een streep door het seizoen 2020-2021 van de Earnewâldster Rûnte/Rotonde (ERR). Maar dit seizoen beleeft het Friese leerhuis een herstart. Op een nieuwe locatie: in Garyp op 7 september.

De Andreastsjerke in Garyp waar de eerste drie lezingen plaatsvinden.

De Andreastsjerke in Garyp waar de eerste drie lezingen plaatsvinden. Foto: Marcel van Kammen

,,We binne tige bliid dat we wer los kinne”, zegt bestuurslid Ate Klomp van de Earnewâldster Rûnte. Er lag vorig jaar namelijk al een prachtig programma klaar met sprekers die waren vastgelegd, maar de tweede coronagolf in het najaar zorgde ervoor dat het allemaal niet door kon gaan. ,,Dat fûnen wy doe tige spitich, mar wy koenen net oars.”

Nieuws

menu