Een askruisje halen: protestantse christenen doen het steeds vaker. 'Nu sta ik er meer bij stil dat Jezus door het lijden heen ging en dat het daarna Pasen werd'

Woensdag 22 februari begint de veertigdagentijd. Vanuit Spannum, Iens en Winsum gaan protestantse gemeenteleden naar de oecumenische aswoensdagviering in Franeker. Er staan vier gespreksavonden over een pleidooi voor Pasen op de rol.

Dominee Klaas van Marrum in de Anna Tsjerke in Winsum.

Dominee Klaas van Marrum in de Anna Tsjerke in Winsum. Foto: Simon Bleeker

,,Bij het parkeerterrein van de Anna Tsjerke in Winsum is woensdagavond het verzamelpunt”, zo legt dominee Klaas van Marrum uit. ,,Je hoeft je van te voren ook niet op te geven. Met zijn allen gaan we dan carpoolend naar de viering in Franeker.’’ Hoeveel er komen? Hij heeft geen idee. ,,Misschien maar één, maar dat is ook prima.’’