Een levenslange band met de kerk

Bij ieder concert staat Age Bootsma (71) vaste prik bij de ingang van de Goaiïngeaster kerk om de bezoekers met veel plezier te verwelkomen. De kerk ligt de voorzitter van Stichting Kerkgebouw Goënga na aan het hart. ,,Eltsenien is wolkom yn dit gebou.”

AgeBootsma en zijn band met de kerk van Goëga.

AgeBootsma en zijn band met de kerk van Goëga. Foto: Marchje Andringa

Als klein jochie was Age Bootsma al vertrouwd met het godshuis van Goaiïngea. ,,As ik as lyts mantsje fan it hiem ôfkaam, wie de tsjerke it earste hûs dat ik seach.” Hoog torende het gebouw met de spitse toren en de langwerpige klankgaten boven hem uit. Aan de hand van zijn ouders besteeg hij ’s zondags dapper het kerkpad naar de immense voordeur. De kerk is namelijk op een terp gebouwd. En dan de klokken. Drie keer daags beierden ze over het dorp. En zo waaiden de vertrouwde klanken om acht uur ’s ochtends, twaalf uur en vier uur ’s middags het boerderijtje binnen.

Nieuws

menu