Een monster, een draak en bierdrinkende Israëlieten: pensionerend Bijbelvertaler Jaap van Dorp verrast de lezer graag

Naar analogie van het Italiaanse gezegde ‘traduttore traditore’ (letterlijk: vertaler verrader), kennen Nederlandse Bijbelvertalers de uitspraak ‘vertalen is verraden’. Want: in iedere vertaling wordt de grondtekst onrecht aangedaan. Dat is het lot van de vertaler, toch?

Cor Hoogerwerf overhandigt Jaap van Dorp de bundel Vertalen is verrassen.

Cor Hoogerwerf overhandigt Jaap van Dorp de bundel Vertalen is verrassen. Foto: Paul Abspoel

Op het symposium ter gelegenheid van de pensionering van Bijbelvertaler Jaap van Dorp, sinds 1991 werkzaam voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), werd donderdag echter een lans gebroken voor een nieuw inzicht: ‘vertalen is verrassen’.

Nieuws

menu