Eerste kerk-sport-geloof-viering voor vijftien basisschoolkinderen uit Morra-Lioessens is ‘hartstikke leuk’

Vijftien basisschoolkinderen uit Morra en Lioessens sportten zondag samen, ondertussen spraken ze op hun eigen manier over God en het geloof. Het was de eerste bijeenkomst van de ’sportkerk’ van de protestantse gemeente.

De deelnemers aan de sportkerk in Morra

De deelnemers aan de sportkerk in Morra

Willianne Wijtsma (12), Jurre Bakker (12) en Harke Slagman(10), drie kinderen uit de groepen 6-8 van basisschool De Griffel in Lioessens, vinden de bijzondere ‘kindernevendienst’ die op deze zondagmorgen op het kaatsveld in Morra wordt gehouden ‘super’.

Nieuws

menu