Eerste kerk-sport-geloof-viering voor vijftien basisschoolkinderen uit Morra-Lioessens is ‘hartstikke leuk’

Vijftien basisschoolkinderen uit Morra en Lioessens sportten zondag samen, ondertussen spraken ze op hun eigen manier over God en het geloof. Het was de eerste bijeenkomst van de ’sportkerk’ van de protestantse gemeente.

De deelnemers aan de sportkerk in Morra

De deelnemers aan de sportkerk in Morra

Willianne Wijtsma (12), Jurre Bakker (12) en Harke Slagman(10), drie kinderen uit de groepen 6-8 van basisschool De Griffel in Lioessens, vinden de bijzondere ‘kindernevendienst’ die op deze zondagmorgen op het kaatsveld in Morra wordt gehouden ‘super’.

Ze zijn, net als de andere twaalf deelnemende jongens en meisjes, heel enthousiast over deze totaal andere vorm van ‘vieren’, waarbij geloof, kerk, sport en behendigheidsuitingen worden gecombineerd met weetjes over Bijbelverhalen en personen. Ze vinden het „hartstikke leuk” en zijn positief over de vorm: ,,We hoefden nu dus nu niet een tijd stil te zitten en te luisteren, maar konden actief en gezond bezig zijn in verschillende spelvormen. Hierbij zijn bewegen, elkaar aanwijzingen geven en helpen belangrijk. En er zat ook nog een leuk competitie-element in.” En: „De circuitjes bevatten alle drie een wedstrijdje met scores waar we met plezier ons best voor hebben gedaan!”

Jeugdouderling en jongerenbegeleiders

Jeugdouderling Antsje Boonstra heeft voor deze zondagmorgen samen met haar groepsleiders Bennie, Arjen en Auke een opzet gemaakt waarbij is uitgewerkt hoe geloof een plekje kan hebben tijdens het sporten. Daarbij hebben ze niet zomaar het voorbeeld gekopieerd van eerdere sportkerken, zoals die er in bijvoorbeeld Dokkum wel zijn geweest. Ze hebben zelf nagedacht welke sport- en spelelementen een brugfunctie vervullen als het gaat om christen- en samen kerk-zijn in de samenleving. Houding, gedrag, omgaan met andere kinderen en volwassenen en ‘wat je roept naar elkaar’ zijn hierbij belangrijke ijkpunten.

Na een warmlooprondje om het veld roepen de kinderen om het hardst wat er allemaal bij komt kijken als je samen aan het sporten bent: altijd blijven trainen, respect voor elkaar hebben, van elkaar willen leren, sportief blijven en niet vals spelen, elkaar aanmoedigen, zelfverzekerd zijn, hoop houden, op elkaar kunnen vertrouwen, gezond blijven, niet vloeken, nieuwe krachten opdoen, elkaar positief stimuleren, je extra inzetten voor zwakkere en kwetsbare medeteamleden, volhouden en gaan voor een eindresultaat waar iedereen blij van wordt.

Zonder woorden

Kinderen in deze leeftijdsgroepen gebruiken nauwelijks woorden en uiten niet gemakkelijk hun gevoelens over ‘geloven’. Door deze sport en spelmorgen zijn ze simpelweg bezig met wat zij denken dat God van hen wil en hoe ze met elkaar omgaan.

Antsje vraagt aan het begin van deze kerk-sport-en-geloof-happening een zegen over dit bijzondere uur. De vijftien kinderen verdelen zichzelf over drie groepjes van vijf en beginnen dan aan de sportieve behendigheidsactiviteiten. Ze slalommen door hoepels, hinkstapspringen, zoeken foto’s bij elkaar van koppels die samen een logisch duo vormen, geven antwoorden op vragen uit de Bijbelse geschiedenis en werpen kaatsballen in een mand.

Vanzelfsprekend komt er een winnend groepje uit de bus. Maar meedoen blijkt veel leuker en belangrijker te zijn dan winnen. De ontmoeting in Morra op deze laatste zondag van mei blijkt een belevenis. ,,Dit mag van ons herhaald worden!”

Dit is de eerste bijdrage van Egbert Fokkema in de serie Anders vieren. Hij schrijft maandelijks over nieuwe, ontspannende en actuele vormen van vieringen