Elke gemeente wil liefst groeien, maar vrijmoedigheid zal de kerk niet redden

Er is een aarzeling om in Nederland te spreken over numerieke groei van de kerk. Dat hangt volgens dr. Gert Noort samen met het feit van de krimp in de Nederlandse seculiere context. Maar zijn we niet te voorzichtig geworden om de groeivraag te durven stellen?

Een kerkdienst in een katholieke kerk met Pasen, vlakbij een dorp bij de Chinese hoofdstad Beijing.

Een kerkdienst in een katholieke kerk met Pasen, vlakbij een dorp bij de Chinese hoofdstad Beijing. Foto: AFP

Gert Noort is verbonden aan de Nederlandse Zendingsraad (NZR) en is bijzonder hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen. In opdracht van de Protestantse Kerk en in samenwerking met de NZR verscheen het boek De wil tot vrijmoedigheid. Nadat dit onderwerp in 2018 op de landelijke PKN-synode werd besproken. Noort gaf daar een lezing. ‘Getallen regeren ons niet, maar we blijven wel hopen op groei. In de diepte en de breedte’, betoogt hij.

Nieuws

menu