Erasmus' kijk op oorlog en vrede is na 500 jaar nog steeds actueel: ‘Oorlog is een uiting van onmenselijke, onchristelijke agressie’

De Nederlandse theoloog en filosoof Desiderius Erasmus (1469-1536) was een vreedzaam mens, die conflicten zoveel mogelijk voorkwam of uit de weg ging. Hij zei in zijn tijd al belangwekkende dingen over oorlog, die nog altijd actueel zijn.

Vrijwilligers ruimen puin op in Charkov, wat zwaar is getroffen door de oorlog.

Vrijwilligers ruimen puin op in Charkov, wat zwaar is getroffen door de oorlog. Foto: AFP

Erasmus was een polemist; met pen en papier trok hij ten strijde tegen onrecht en brak hij een lans voor een meer rechtvaardige wereld. Op 13 augustus 1521 schreef hij in een brief aan de Franse kapelaan Pierre Barbier: ‘Geregeld voerde ik met mijn pen oorlog tegen de oorlog.’ Hij maakte er een gewoonte van om in boekpublicaties en in brieven zijn mening te ventileren. Welke quotes schreef hij zoal over oorlog en vrede? Wat bewoog hem zo vaak de oorlog te bestrijden?

Oorlog is vijandschap

Nieuws

menu