Europa en het christendom zijn in een echtscheidingsprocedure terecht gekomen, aldus bisschop Ron van den Hout op de Bonifatiusdag in Dokkum

Het huwelijk van Europa en het christendom verkeert in een sleur, zei bisschop Ron van den Hout gisteren op de Bonifatiusdag in Dokkum. Liberaal-humanistische politici weten christelijke waarden niet meer op waarde te schatten.

Bisschop Ron van den Hout tijdens de Bonifatiusdag iin Dokkum 2021.

Bisschop Ron van den Hout tijdens de Bonifatiusdag iin Dokkum 2021. Foto: Jan Spoelstra

In zijn preek voor de Bonifatiusdag ging bisschop Ron van den Hout in op de betekenis van Bonifatius voor het christelijke Europa. Dankzij onder meer zijn inspanningen werd Europa „het centrum van het christendom en van een christelijke cultuur die uit het geloof voortkwam”, aldus Van den Hout in de Bonifatiuskapel.

De jaarlijkse viering ter ere van Bonifatius kon vorig jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar was de bijeenkomst veel kleiner van opzet dan eerdere jaren: geen weekend vol uiteenlopende activiteiten, geen oecumenische opzet, geen uitwisseling met het Duitse bisdom Fulda, waar Bonifatius begraven ligt.

Bedevaart

Er was in de kapel, waar normaal tweeduizend mensen in passen, ruimte voor ongeveer 250 mensen op anderhalve meter afstand van elkaar. Zo’n 150 kerkgangers kwamen naar de viering, onder wie dertig ridders en edelvrouwen van de katholieke Ridderlijke Orde van het Heilig Graf - zij waren zaterdag en zondag in Dokkum voor een bedevaart .

De bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden hield hen voor dat de historische band tussen Europa en het christendom steeds meer verloren gaat. Hij vergeleek de relatie tussen het christendom en de Europese politiek met een huwelijk in crisis: „De relatie verloopt moeizaam. Er klinken soms bittere verwijten: de kerk voelt dat ze een steeds kleinere plaats krijgt toebedeeld, de Europese politiek wil zich niet tot die ene echtgenote beperken.”

Nuttigheidsdenken

Het lijkt er volgens bisschop Van den Hout op dat kerk en Europa in een echtscheidingsprocedure zijn terecht gekomen. „Het christendom wordt in de steek gelaten, aan de kant gezet.” Het nuttigheidsdenken, relativisme en pragmatisme hebben de overhand gekregen in de Europese Unie, „ook in zaken die meer principieel van aard zijn, zoals het denken over leven en dood, en over solidariteit met vluchtelingen en andere vraagstukken van sociale rechtvaardigheid”.

Bonifatius beschouwde de verkondiging van het evangelie en het bedienen van de sacramenten als zijn eerste en belangrijkste taak, benadrukte Van den Hout. „Bonifatius heeft goed werk verricht. Het christendom heeft vaste voet gekregen in de Lage Landen. Laten we hopen dat die boodschap van het evangelie ook in het Europa van nu blijft klinken.”

Daartoe roept de bisschop de gelovigen ook op: „Terug naar de oorspronkelijke missie: het evangelie verkondigen.” Maar dat gaat niet vanzelf: „Misschien moeten we onszelf er eerst weer eens in verdiepen. Opnieuw de waarde van het evangelie ontdekken. Terug naar de bron. Laten we bidden dat Bonifatius ons daarbij inspireert.”