Fokko Bosker ziet een toename van het bezinningstoerisme en meer oog voor het landschap

Fryslân telde in de ‘gouden kloosterperiode’ ongeveer vijftig kloosters en honderd zogenoemde uithoven. En daarnaast nog eens tweehonderd parochiekerken. ,,Om de vijf kilometer kwam je hier een religieuze uiting tegen, zegt Fokko Bosker (1960).

Fokko Bosker bij Zwarte Haan.

Fokko Bosker bij Zwarte Haan. Foto: Catrinus van der Veen

Fokko Bosker is oud-journalist ( Leeuwarder Courant , 1987-2003) en tegenwoordig tekstschrijver en publicist. Hij heeft veel publicaties over pelgrimeren in Fryslân - en Nederland - op zijn naam staan. Recent verscheen van hem nog een wandelgids over het Klooster Claercamppad, een wandeling van pakweg driehonderd kilometer van Zoutkamp via Rinsumageast - waar eens het klooster Claercamp stond – naar Sint Jacobiparochie en vervolgens met een lus over Franeker, Bolsward, Makkum en Harlingen terug naar Sint Jacobiparochie.

Biografie van het landschap