Friese Kerkendag zoekt naar rol van de individuele gelovige én van de kerk als instituut in de samenleving

Op de Friese Kerkendag, zondag in Joure, werd in elf lezingen en discussies gesproken over de toekomst van de kerk, de samenleving en de wereld.

Christien Ferrari in de Hobbe van Baerdt Tsjerke in Joure, tijdens de Friese Kerkendag 2021.

Christien Ferrari in de Hobbe van Baerdt Tsjerke in Joure, tijdens de Friese Kerkendag 2021. Foto: Simon Bleeker

„Kies uw programma zorgvuldig, want we denken dat u te weinig tijd heeft om alles te beleven”, adviseerde Frits Pasveer namens de organiserende Raad van Kerken Fryslân terecht aan het einde van de openingsviering.

Nieuws

menu