Dit artikel is vandaag gratis

Friese dominees gaan op zaterdagavond weer preken in elkaars kerken: 'mediterend naar de zondag' gaat vanaf eind januari van start

Van links naar rechts: ds. Anton Egas, ds. Arjan Mol, ds. Gert-Jan Capellen, ds. Erik de Greef en ds. K.arel H. Bogerd, die samen op vijf zaterdagavonden voorgaan. Foto: Marchje Andringa

Vijf dominees uit de Friese Wouden gaan weer op zaterdagavond in elkaars kerken preken. Zaterdag 29 januari is de eerste keer, in de Sionskerk in Damwâld.

Het is voor de derde keer dat het interkerkelijk gebeuren van start gaat onder de titel ‘Mediterend naar de zondag’. Het zaterdagavondprogramma is een gezamenlijk initiatief van vijf predikanten uit verschillende kerkverbanden en wordt gedragen door hun kerkenraden.

Om de beurt leiden de predikanten ‘over hun kerkmuur’ een avond in het kerkgebouw van de gemeente van een ander kerkverband. Van 19.00 uur tot 20.00 uur verzorgen ze een meditatie, omlijst met gebed en samenzang. Het gaat om ds. Karel H. Bogerd (Hervormde Gemeente Wâlterswâld), ds. Gert-Jan Capellen (CGK Andreasgemeente Damwâld), ds. Anton Egas (CGK Sionskerk Damwâld ), ds. Erik de Greef (Hersteld Hervormde Kerk Wâlterswâld) en ds. Arjan Mol (Hervormde Gemeente Driezum).

Vriendschappen

Ds. Anton Egas nam in 2019 het initiatief vanwege zijn verlangen naar het zoeken van eenheid. ,,Er ontstonden vriendschappen tussen ons als voorgangers”, zei hij eerder in een interview in deze krant. Ook de jeugd van de verschillende gemeenten zocht elkaar op en het gezamenlijke evangelisatiewerk kreeg een impuls.

‘Mediterend naar de zondag’ staat in 2022 in het teken van wonderverhalen van Jezus uit de Bijbel: Jezus stilt de storm, Jezus geneest de tien melaatsen, Jezus geneest de zoon van de koninklijke hoveling, Jezus verandert water in wijn en Jezus geneest de geraakte.

Start 29 januari

Op zaterdag 29 januari start ds. Karel H. Bogerd de reeks van ‘mediterend naar de zondag’ in de Sionskerk te Damwâld. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting. De toegang is vrij. Er wordt gecollecteerd voor kinderkoor Shalom en interkerkelijke Connect Jongerenavonden Fryslân.

Andere data zijn: 26 februari, 26 maart, 30 april en 21 mei. Wanneer door coronamaatregelen het aantal mensen niet in de geplande kerk past, wordt er uitgeweken naar de Sionskerk (Haadwei 127) in Damwâld.

Nieuws

menu