GG Oudemirdum: op één zondag vier diensten

Menige kerkelijke gemeente ziet in de zomermaanden het kerkbezoek inzakken. Hoe anders is dat bij de orthodoxe Gereformeerde Gemeente in Oudemirdum. Topdrukte met 1500 bezoekers in vier diensten.

Oudemirdum: ingaande en de uitgaande kerkgangers in de twee ochtenddiensten in de Gereformeerde Gemeente.

Oudemirdum: ingaande en de uitgaande kerkgangers in de twee ochtenddiensten in de Gereformeerde Gemeente. Foto: Simon Bleeker

Daar zijn enkele weken in de zomervakantie zelfs extra diensten op zondag. Melle van der Goot, scriba van de Gereformeerde Gemeente, vertelt dat het voor de kerkelijke gemeente ieder jaar weer bijzonder is. Gisteren, en op 29 juli en 5 augustus zijn er, iedere zondag weer, vier diensten: om 9.00, 11.00, 14.30 en 18.30 uur.

Het was begin deze eeuw, rond het jaar 2004, dat de kerkenraad van de GG Oudemirdum zag dat men iets moest doen om alle kerkgangers die op zondag bij hen een dienst wilden bijwonen, een plek te bieden. ,,Normaal hebben we op een zomerzondag twee diensten, om 9.30 en om 19.00 uur. Gemiddeld hebben we dan zo’n 450 bezoekers.”

Camping

Maar mede door de christelijke camping De Verborgen Hoek in Oudemirdum is het potentieel in de zomer vele malen hoger. ,,Op die camping staan mensen die lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), maar ook van de Hersteld Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ze zijn gewend op zondag twee keer ter kerke te gaan. Liefst in een kerk van hun eigen gezindte.”

Je moet weten dat een dienst bij ons anderhalf uur duurt. Dus dat moet je fysiek wel vol kunnen houden

De praktijk is dat de kerkgangers ook zomers twee keer komen. ,,De ene groep om 9.00 en 14.30 en de andere bij de twee ‘late’ diensten.” Er moeten zelfs verkeersregelaars ingezet worden bij de wisseling in de ochtend. ,,Als de eerste dienst uitgaat en de volgende groep al klaarstaat, dan krijg je opstoppingen. Dus nu hebben we dit jaar gevraagd dat de kerkgangers van 11.00 uur er echt niet eerder dan een kwartier van tevoren zijn. Dan moet het gaan lukken.”

Voor de predikanten die voorgaan is het een zondag waarin ze heel wat uren op de kansel staan. ,,Ds. A. Schot, die gisteren voorging en ds. S. Maljaars preken op hun zondagen beide vier keer. Je moet weten dat een dienst bij ons anderhalf uur duurt. Dus dat moet je fysiek wel vol kunnen houden.”

Het staat de predikanten vrij om voor twee diensten eenzelfde tekst te kiezen. Dus ’s ochtends mogen ze over hetzelfde preken en ’s middags weer over een ander Bijbelgedeelte twee maal. ,,Maar in de Woordverkondiging is het natuurlijk nooit helemaal hetzelfde.”

Voor de gemeente zelf betekent het dat er een indeling gemaakt wordt voor de kosters en kerkenraadsleden die precies weten wanneer ze ingeroosterd staan. ,,Een ouderling en diaken hoeft niet vier diensten in de kerkenraadsbank te zitten.” Gemiddeld trekken de topzondagen ongeveer 1500 kerkgangers, zo schat Van der Goot.

Toeristen komen overigens niet alleen naar de kerk in Oudemirdum, sommigen gaan ook wel naar de diensten in Leeuwarden of naar Lemmer. ,,En we merken ook dat de trek naar het buitenland mee begint te spelen. Daar gaan kerkleden naar ‘refo-campings’ en hebben ze ook hun eigen diensten.” Van der Goot zegt dat de zomer, mede door de toeloop van zoveel mensen, een intensieve tijd is. ,,We zijn blij dat we zoveel mensen onder het gehoor van het Woord van de Heere hebben, maar het is voor ons als gemeente ook een hele inspanning. We zijn, eerlijk gezegd, ook wel weer blij dat we weer in het oude ritme komen na 5 augustus.”

* Het Friesch Dagblad portretteert ieder week een initiatief rond kerkdiensten in de vakantietijd

Nieuws

menu