Gebedsgroep Women to Women in Ternaard doet meer dan bidden

Bij Nelia Slagman (42) in Ternaard is het huis nooit te klein als het gaat om het delen en praktiseren van het geloof. Al tien jaar is er de gebedsgroep Women to Women én komen nog twee andere Bijbelstudiegroepen er samen.

Nelia Slagman bij het huis aan de Wjuk in Ternaard dat sinds kort de naam Betesda (Huis van goedgunstigheid) op de gevel heeft. Foto: Marcel van Kammen

Nelia Slagman bij het huis aan de Wjuk in Ternaard dat sinds kort de naam Betesda (Huis van goedgunstigheid) op de gevel heeft. Foto: Marcel van Kammen

Nelia Slagman is ambassadeur van Open Doors, zoals ze het zelf noemt. De organisatie die wereldwijd opkomt voor mensen die lijden onder christenvervolging. ,,Deze broers en zusters moeten dagelijks lijden omdat ze volgeling zijn van Jezus de Messias. Vooral christenvrouwen hebben het moeilijk omdat zij sowieso al de zwakkeren in de samenleving zijn in vele landen. In zeker zeventien moslimlanden worden christenvrouwen gedwongen uitgehuwelijkt aan moslims. Huisarrest en seksueel geweld is voor vele christenvrouwen vaak de bittere realiteit”, schetst ze de situatie.

Tien jaar geleden ontstond daarom in Ternaard de gebedsgroep Women tot Women. Landelijk zijn er 112 van deze groepen. Drieduizend vrouwen zijn betrokken bij Women to Women-activiteiten.

Om de veertien dagen komt een groepje vrouwen samen in het huis Betesda aan de Wjuk, op de vrijdagochtend. Alleen in de zomermaanden is er een tijdelijke stop. ,,In het begin waren we met vijftien vrouwen, maar dat aantal is wat teruggelopen. Afgelopen jaar waren we gemiddeld elke keer met z’n vijven.”

Slagman is nu bezig om weer meer vrouwen te enthousiasmeren om mee te bidden. ,,Afgelopen maandag heeft Tjerkje Broersma, collega-bidder en presentator van Gospeltime, bij de regionale omroep RTV NOF er over verteld. Dat heeft direct geleid tot een nieuwe aanmelding. Diegene komt morgen voor het eerst.”

Deze broers en zusters moeten dagelijks lijden omdat ze volgeling zijn van Jezus de Messias

De vrouwengebedsgroep is interkerkelijk. ,,Wij willen samen over de kerkmuren heen kijken, verbonden zijn in de waarheid van de Bijbel en bidden voor hen die in acute nood zijn.”

De gebedspunten krijgen de vrouwen van Open Doors, maar ook van Stichting De Ondergrondse Kerk. ,,We spelen in op wat er in wereld gebeurd. Zo hebben we onlangs via een Europarlementariër Saif-ul Malook, de Pakistaanse advocaat van Asia Bibi, bemoedigd door hem een pakket te sturen. Onder meer met het Nieuwe Testament er in.”

Bijbelpakketten

Net voor Kerst werden er vijfhonderd bijbelpakketten van Stichting Friedensstimme naar Rusland gestuurd. ,,Dat kan niet in één keer want dan wordt zo’n pallet direct bij de grens tegengehouden. Daarom moet het via particulieren die de verzendkosten van één pakket willen sponsoren. Daarvoor zijn we langs kerken gegaan. In de PKN-gemeente in Ternaard deden bijvoorbeeld vijftig mensen mee. Heel bemoedigend. Ook leden van de Nehemia-gemeente in Dokkum en mijn eigen Rehoboth-gemeente in Leeuwarden verstuurden ze.”

Slagman legt uit dat ze meer zijn dan alleen een gebedsgroep. ,,Laatst kreeg ik van iemand van de kringloop te horen dat ze zes jassen had die nog heel erg goed waren. Of wij daar ook nog een goede bestemming voor wisten? Zo hebben we lijntjes met diverse winkels, ook in Leeuwarden.”

Elke bijeenkomst schrijven de vrouwen bemoedigingskaarten naar vervolgde christenen en eens in maand houden ze een korte Bijbelstudie. ,,Dit jaar gebruiken we daar materiaal van de Vrouwenbond van de Hersteld Hervormde Kerk voor. Die heeft een studieboekje over het thema ‘De geestelijke strijd’. We weten dat gebed zaken in gang zet in de geestelijke wereld, keer op keer horen wij hier weer voorbeelden van. Daarom moeten wij blijven volharden en niet opgeven.”

Verdriet mag gedeeld

Bij de gebedsgroep wordt ook wel gebeden voor de vrouwen zelf. ,,Bidden schept een band, en dan is er ook ruimte om persoonlijke zaken te delen en in gebed te brengen. Is er bijvoorbeeld een sterfgeval in je familie, dan houdt dat je natuurlijk bezig. Dan mag je huilen. Verdriet mag gedeeld worden.” Een keer per jaar gaat de groep uit eten.

Bidden schept een band, en dan is er ook ruimte om persoonlijke zaken te delen en in gebed te brengen

Bij het gezin Slagman komen ook twee Bijbelstudiegroepen samen. Eentje onder leiding van ds. Jan den Admirant uit Hoogeveen over het Friese Réveil. ,,Deze studie doen we als groep in het Fries. We geloven dat er opnieuw in Fryslân een herleving van het geloof kan plaatsvinden, zoals in vroegere eeuwen. Dominee Den Admirant beheerst ook de Hebreeuwse taal, dus pakken we die grondtekst er ook regelmatig bij.”

Vanuit de gemeente waarvan Slagman zelf lid is, de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden, wordt er nog een studie over de Hebreeënbrief gegeven. ,,We vinden het mooi dat we ons huis open kunnen stellen en dat mensen zich welkom weten.”

Ze merkt soms in gesprekken hoe mensen teleurgesteld afhaken bij de kerk. ,,Doordat er conflicten ontstaan met het ‘grondpersoneel’. Een niet positieve ervaring met de kerk als geheel of met de kerkleiding. En daardoor écht beschadigd zijn. Dat is ontzettend jammer want God, de Grutte Baas, heeft met een ieder van ons het beste voor.”

Aanmelden voor de gebedsgroep kan via hierbeniknelia@hotmail.com

Heeft u ook een verhaal of initiatief hoe geloof in de praktijk wordt gebracht, mail dan naar: kerk@frieschdagblad.nl

Lees ook: Herleving in kerken in Noord-Nederland, voor wie het wil zien

Nieuws

menu