Geloof de Da-Vinci-Code-achtige complottheorieën over de evangeliën niet

Het is het kortste evangelie van de vier, en waarschijnlijk wordt het ook het minst gelezen. Het is ook het vreemdst: het heeft een paar eigenschappen die pas goed opvallen als je het in zijn geheel leest, en die extra betekenis krijgen juist omdat ze bij de andere evangeliën niet of veel minder voorkomen.

Geloof niet de Da-Vinci-Code-achtige complottheorieën die zeggen dat de vier bijbelse evangeliën er in de vierde eeuw door de bisschoppen met hulp van de Romeinse keizer zijn doorgedrukt.

Geloof niet de Da-Vinci-Code-achtige complottheorieën die zeggen dat de vier bijbelse evangeliën er in de vierde eeuw door de bisschoppen met hulp van de Romeinse keizer zijn doorgedrukt. Foto: EPA

De geschiedenis is Marcus niet altijd gunstig gezind geweest. Vanaf het moment dat dit evangelie samen met de andere (Matteüs, Lucas en Johannes) werd gelezen gold het vooral als een soort uittreksel van Matteüs, en ook nog eens geschreven in een matige, volkse stijl, door iemand die het Grieks niet zo goed beheerste. Rehabilitatie kwam er pas in de negentiende eeuw, toen de wetenschap vaststelde dat Marcus juist ouder is dan Matteüs en de anderen. Sterker nog: Marcus kreeg een sleutelpositie in het onderzoek naar de verhoudingen tussen de evangeliën, want het bleek dat Lucas en Matteüs allebei voor hun eigen werk gebruik hadden gemaakt van Marcus.

Nieuws

menu