Generale synode van de PKN gaat akkoord met plan om positie van kerkelijk werkers duidelijker te maken

De generale synode van de Protestantse Kerk Nederland is vrijdag akkoord gegaan met het duidelijker maken van de rechtspositie van kerkelijk werkers. Wel hadden veel synodeleden moeite met het gebrek aan harde gegevens in het rapport op basis waarvan moest worden beslist.

 Het aantal gemeentepredikanten in de Protestantse Kerk neemt de komende tijd naar verwachting af van 1506 (begin 2021) tot 940 in 2030.

 Het aantal gemeentepredikanten in de Protestantse Kerk neemt de komende tijd naar verwachting af van 1506 (begin 2021) tot 940 in 2030. Foto: Roos Koole

Een van de sprekers die opriep tot meer duidelijkheid over het aantal en de rol van kerkelijk werkers was kerkelijk werker Leo Blees van Driezum. Ook predikant Gert van Helden van Buitenpost bracht de onduidelijkheid van de positie van kerkelijk werkers naar voren in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Van Helden wees op het feit dat relatief goedkope kerkelijk werkers door gemeenten ,,ingevlogen worden”, vaak voor bepaalde tijd, zodat er geen predikant voor onbepaalde tijd hoeft te worden aangenomen.

Nieuws

menu