God heeft Job een les voorgehouden en hij is tot een beter inzicht gekomen. Zo vindt Job troost in de crisis | Essay

Job krijgt het geheim van het leven niet te horen. Het raadsel van zijn lijden wordt niet opgelost. Maar door de nabijheid van God wordt Jobs vertrouwen in het leven hersteld.

Job en zijn vrienden, door Kristian Zahrtmann (1843–1917).

Job en zijn vrienden, door Kristian Zahrtmann (1843–1917). Foto: Statens Museum for Kunst, Kopenhagen

Soms kan de vertaling van één Bijbelvers een heel boek in een ander licht plaatsen. Dat gebeurt bij de laatste woorden van Job, in Job 42:6. In gangbare vertalingen buigt Job het hoofd en doet hij boete. Maar in de NBV21 vindt hij troost. Daarmee verandert de ontknoping van dit bijzondere Bijbelboek. Job wordt door God niet op de knieën gedwongen, maar hij vindt troost voor zijn ellendige situatie. Zijn onschuld blijft staan en zijn vertrouwen in God keert terug. Dit aangrijpende verhaal over lijden wordt zo nog actueler. Net als Job hebben we naast hoop en veerkracht ook standvastigheid nodig in deze crisistijd.

Jobs laatste woorden

Nieuws

menu