Grote of Sint-Gertrudiskerk in Workum is gastkerk voor Omrop Fryslân-diensten in de maand september. 'Wij hebben een prachtige kerk en een geweldig orgel', aldus Diet Westra-van der Valk

Vanuit de hele wereld kijken er via kerkomroep.nl al regelmatig mensen naar de diensten vanuit de Grote of Sint-Gertrudiskerk, zegt scriba Diet Westra-van der Valk van de Protestantse Gemeente te Workum. Vanaf zondag zullen daar enkele tienduizenden nieuwe kijkers bij komen.

De Grote of Sint Gertrudiskerk in Workum

De Grote of Sint Gertrudiskerk in Workum Foto: Simon Bleeker

De monumentale kerk in Workum is namelijk ‘Tsjerke fan de moanne’ voor de maand september, voor de diensten die door Omrop Fryslân worden uitgezonden.

Prachtig orgel

,,We kregen in juni het verzoek en hebben daar graag ja op gezegd, omdat we het mooi vinden om onze prachtige kerk aan anderen te laten zien. We hebben ook een heel mooi orgel, uit 1697, gebouwd door Jan Harmensz Camp.”

De laatgotische kerk van Workum ontstond eind vijftiende eeuw (1480) door uitbreiding met een koor van de eenbeukige voorganger van de huidige kerk. Deze kerk was gewijd aan de heilige Gertrudis, dochter van Pepijn de Oudere (580-639). Dus daar verwijst de naam Sint Getrudiskerk naar.

Vier kerkelijke gezindten werken aan de vier diensten mee: de Protestantse Gemeente te Workum, de doopsgezinden, de katholieken die vallen onder de Zalige Titus Brandsmaparochie en de baptisten van De Ontmoeting. Verschillende voorgangers uit die gemeenten gaan gezamenlijk voor op de zondagen.

Er bestaan goede contacten tussen de gemeenten, maar regulier - door het jaar heen - zijn er niet heel veel gezamenlijke vieringen, zegt Diet Westra. De vieringen van Wereldgebedsdag in maart en de Vredesdienst staan wel vast op de kalender als oecumenische samenkomsten. ,,Daarom vinden we het ook mooi en waardevol dat we dit nu met elkaar doen.” De Vredesdienst, op zondag 19 september, valt ook binnen de vier diensten vanuit de Grote of Sint Gertrudiskerk, omdat in de maand september de landelijke Vredesweek is (18 tot en met 26 september).

Op 26 september is er een Startzondagdienst. Omdat de Vredesdienst en Open Monumentendag (11 en 12 september) al op de kalender stonden, is gekozen voor de laatste zondag van september.

Er zijn ook gemeenten die hun startzondag komende zondag al hebben. Lokale kerken kunnen zelf bepalen wanneer ze hun kerkelijk seizoen met een dienst inluiden. Sommige doen het zelfs begin oktober nog.

In de diensten in Workum is er speciale muzikale inbreng van de zangeressen Jannie Brandsma, Inkje Bakker en Theo van der Logt (zang en gitaar). Daarnaast zal natuurlijk het monumentale orgel bespeeld worden voor de begeleiding van de gemeentezang.

Gemeenteleven

De Gertrudiskerk kan - op anderhalve meter - maximaal 150 mensen ontvangen, maar tot dusver zijn er gemiddeld ongeveer 75 kerkgangers, zegt de scriba. Ze is blij dat het gewone gemeenteleven weer op gang is gekomen. Zondags wordt er na de diensten ook al weer gezamenlijk koffie gedronken, hoewel dat bij de Omrop-diensten vanwege praktische zaken achterwege blijft.

Diet Westra is zondag ouderling van dienst in de openingsdienst van de reeks van vier. Het thema van de dienst is ‘Verbonden door te volgen’. Naar aanleiding van het Bijbelgedeelte uit Marcus 8: 27 en 9: 1-8. Aansluitend zal Lied 974:2 uit het nieuwe Liedboek (2013) worden gezongen:

‘Wij zijn aaneengevoegd

bedacht met uw genade.

Op liefde hebt Gij ons

gebouwd, bedeeld met gaven.

En wat wij zijn draagt bij

tot welzijn van elkaar.

In onze eenheid wordt

uw liefde openbaar.


Inzet

Vier bijzondere vieringen in Workum

* 5 september 10.00 uur. Voorgangers: Graddie Meijer en Arnold Vriend (Doopsgezinde Gemeente en Protestantse Gemeente Workum)

* 12 september 10.00 uur. Voorgangers Arjan Treuren en Albert Althuis (Baptisten Gemeente De Ontmoeting in Workum en Protestantse Gemeente Workum)

* 19 september 10.00 uur. Voorgangers: Kees van Kordelaar, Graddie Meijer en Arnold Vriend. Vredesdienst rooms-katholieke Zalige Titus Brandsmaparochie, Doopsgezinde Gemeente en Protestantse Gemeente Workum

* 26 september 10.00 uur. Voorgangers: ds. Arnold Vriend en ds. Liesbeth Muilwijk. Startzondag Protestantse Gemeente Workum