Het Inspiratiefestival is vroom, zonder met de handen in de lucht te ‘praisen’

Uit het hele land trokken afgelopen weekend zo’n 650 mensen naar Terschelling voor de tweede editie van het Inspiratiefestival, met als opdracht: open je hart, geniet en heb lef.

Wake-up meditatie, op zondagmorgen om 08.00 uur op het strand bij Midsland aan Zee. Foto: Jan Heuff

Wake-up meditatie, op zondagmorgen om 08.00 uur op het strand bij Midsland aan Zee. Foto: Jan Heuff

De veerboot vanaf Harlingen naar Terschelling van vrijdagmorgen kwart voor tien is uitverkocht. Aan boord zijn natuurlijk de gebruikelijke vakantiegangers. Maar er zitten ook veel overvaarders gebogen over een rooster: het programma van het Inspiratiefestival.

Het hele weekend zijn er lezingen, workshops, getijdenvieringen, discussies, theatervoorstellingen en meditatiesessies, verspreid over verschillende locaties op het eiland. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Op de boot lijkt nog niet iedereen er uit te zijn.

Eenmaal op het eiland vindt op vrijdagmiddag de openingsceremonie plaats in de Westerkerk. Of beter gezegd: door de kerk. Want als de deur aan de voorkant open gaat, blijken we er aan de achterkant weer uit te moeten. Lopend door de kerk heten de voorgangers van het eiland ons welkom. Er wordt muziek gemaakt en op de preekstoel hangen teksten: Open je hart, Geniet! en Heb lef. Bij de uitgang staat dominee Mathilde de Graaff, coördinator van het festival. Ze legt uit: ,,De kerk is een poort, een doorgangshuis. Geloof is bewegen.”

En zo gaat de processie verder naar buiten, richting het strand. De tocht staat symbool voor de reis van het leven. Onderweg treffen we een vrolijke clown, maar er zijn ook weerstanden in de vorm van touwen waar we overheen of onderdoor moeten.

Als iedereen bij het strand is zingen we twee Taizé-liederen. Tot slot komen de drie predikanten van het eiland naar voren. Hun toga’s wapperen in de frisse wind, ze spreken ieder een zegenbede uit. Ernst Zoomers, predikant van de Hervormde Gemeente Oost Terschelling, sluit af: ,,Zegen de open ruimte die nog niet gevuld is.”

We waaien vervolgens uit over het eiland, ieder zoekt iets van zijn gading in het gevarieerde programma. In het intieme art deco-theater van West-Terschelling deelt schrijver en theoloog Karel Eykman zijn interpretaties van de Bergrede, even verderop wordt in een kerkje een voorstelling over pelgrimages opgevoerd met zang en muziek en in het dorp Midsland vinden ondertussen nog tal van andere activiteiten plaats, zoals een zangworkshop en een lezing over dorpskerken.

Stikeenzaam

De Graaff stelt dat veel mensen eenzaam zijn in hun eigen manier van geloven. Ze geloven in iets, maar delen dat niet of hebben er geen taal voor om het te delen. ,,Je wordt stikeenzaam als je niet meer weet wat dat ‘iets’ is.”

Op het Inspiratiefestival kunnen mensen weer ontdekken wat ze geloven. Dat kan via gesprek, maar ook op andere manieren. Zo is er ’s ochtends om acht uur een Wake-up meditatie met labyrint op het strand. Het is geen doolhof, maar een symbool voor je levensweg. We lopen op ons eigen tempo de gemarkeerde route in het zand.

In de late avonduren wordt er bij ‘Holy Swing’ gedanst ,,als een lofzang op Degene die je lichaam schiep”. In het Theologisch café gaan sprekers en deelnemers ondertussen met elkaar in gesprek. ,,Zou het festival niet wat vromer moeten zijn?”, vraagt iemand. Dat voelt niet iedereen zo: ,,We zijn vroom, maar wel op onze eigen manier. Hier staan we niet met onze handen in de lucht te ‘praisen’.”

Jan Willem Nieboer (50) is voor het eerst op het Inspiratiefestival. De predikant uit Sneek is hier niet met een vooropgezet plan. ,,Als je geïnspireerd wilt worden, dan moet je open staan.” Iemand uit zijn gemeente opperde om naar het festival te gaan. Vanuit de kerk is er toen geld beschikbaar gesteld voor gemeenteleden die naar het festival wilden: ,,Mensen in de kerk die veel geven moeten ook gevoed worden”. Uiteindelijk zijn er zestien mensen mee. Nieboer geeft aan zelf ook voeding nodig te hebben. Dat haalt hij uit het festival, maar ook uit de groep. Ieder gaat zijn eigen weg tijdens het weekend, maar ze hebben ook een aantal momenten samen van terugkoppeling. Nieboer weet zeker dat er op het festival iets ontstaat. ,,Dat klinkt heel vaag”, geeft hij lachend toe. Maar dat wil hij ook zo hebben, zodat er ruimte blijft. Door het programma van het festival heen, maar ook daar buiten. ,,Met elkaar op een kamer in een hostel slapen, dat doet al iets.”

Meta en Rien Landeweerd (beiden 71) zijn twee jaar geleden ook naar het festival geweest. Dat is zo goed bevallen dat ze er nu weer zijn. Volgens Rien is het programma passend bij de ontwikkeling van ontkerkelijking. ,,Men is uitgekeken op de strakke liturgie.” Tijdens het festival krijgt hij nieuwe impulsen voor nieuwe vormen van kerk-zijn, tegen de leegloop. Meta geeft aan vooral zelf weer opgeladen te willen worden. Beiden zijn ze zeer actief in hun kleine, vergrijsde, protestantse gemeente in het Brabantse Deurne. Meta: ,,Op een gegeven moment raak je leeg als vrijwilliger.” Het festival geeft volgens haar een ‘boost’. Ze wil gemotiveerd worden om weer als christen de wereld in te trekken. Vorige keer hebben ze samen na het festival een avond voor de kerk georganiseerd om er over te vertellen. Rien: ,,Je probeert wat mee te nemen naar je eigen kerk.” Hij hoopt weer nieuwe inspiratie op te doen om ,,dat oude verhaal bij mensen van vandaag te brengen”.

Auke Walda (59) is met elf andere gemeenteleden uit het Gelderse Velp naar het festival gekomen. Hij krijgt hier ideeën om op andere manieren kerk te zijn. Daar wordt hij enthousiast van en dat is volgens hem belangrijk voor de kerk, want: ,,Als je enthousiast bent kan niemand daar tegenop.” In het bedrijfsleven merkt Walda dat steeds meer mensen zoeken naar zingeving. Hij is naar eigen zeggen geen evangelist, maar hij schroomt niet om te vertellen waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. Hij merkt dat mensen steeds bewuster gaan geloven. Walda kiest er dit weekend voor om maar een paar onderdelen van het programma te volgen en vooral ook te genieten van het eiland. De prachtige natuur doet hem goed. Hij geniet van dit weekendje ,,ontspannen in de Geest”. Vanuit zijn werk waarin hij als leidinggevende bezig is met de energietransitie, is hij met name geïnteresseerd in een workshop over duurzaam kerk-zijn.

Nieuws

menu