Het gaat in de kerk te weinig over thema’s die jongeren aanspreken, vindt Sjoerd (31), die zelf kerkenraadsvoorzitter is

Wim Beekman luidde de alarmbel onlangs over het ontbreken van de vijftigminners in de kerk. Maar is het probleem niet dat de kerken het amper hebben over de onderwerpen die hen bezighouden?, meent Sjoerd Wijnsma.

Sjoerd Wijnsma (31), voorzitter van de wijkkerkenraad van De Fontein in Leeuwarden.

Sjoerd Wijnsma (31), voorzitter van de wijkkerkenraad van De Fontein in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

Een tijdje geleden kwam classispredikant Wim Beekman met zijn rapport Nu jongeren ons ontbreken. Daar is een aantal keren op gereageerd in het Friesch Dagblad . Een interessante discussie, waarbij ik mij soms verbaasde en tegelijkertijd veel herkende in de reactie van Rienke Siemensma, die schreef dat ouderen moeten stoppen jongeren te zien als een geloofsproject in de kerk. Ook in de wijkkerkenraad, waarvan ik sinds 2022 voorzitter ben, is vergrijzing een terugkerend thema.