Het kruis van uitlopende wilgentenen op de paaskaars verwijst naar mijn overleden zwager | Column Bertjan van de Lagemaat

De Nederlandse Kerk in Londen is vrij om zijn eigen gebruiken en rituelen vorm te geven. Dat uit zich onder meer in de paastradities die anders zijn dan bij de meeste andere kerken.

De paaskaars in de Nederlandse Kerk in Londen.

De paaskaars in de Nederlandse Kerk in Londen. Foto: Bertjan van de Lagemaat

Als Nederlandse Kerk in Londen zijn we een eenpitter. We horen niet tot een groot kerkgenootschap zoals de Protestantse Kerk in Nederland of the Church of England. Soms is dat ingewikkeld, want we hebben niet de ondersteuning van een grote landelijke kerk. Maar het geeft ook vrijheid en volop mogelijkheden om onze activiteiten en liturgie aan te passen aan onze eigen wensen en situatie.