Het lezen van de Bijbel brengt je al in het krachtenveld van de Geest, concludeert promovendus Arjan Witzier

De Geest, dat lijkt een ‘kant’ van God die ongrijpbaar is, ietwat vaag zelfs. De Reformatie koppelde de Geest altijd aan het Woord. In die lijn vraagt Arjan Witzier zich af: hoe werkt de Geest nu eigenlijk bij het Bijbellezen?

Een soldaat leest in zijn bijbel.

Een soldaat leest in zijn bijbel. Foto: Shutterstock

De Geest van God komt nogal eens ter sprake in het Nieuwe Testament. ‘De letter doodt, maar de Geest maakt levend’, zoals Paulus schreef aan de Korintiërs, is daar een voorbeeld van. Deze Bijbeltekst interesseerde kerkvader Augustinus zeer. Voor hem ontsluierde de Geest de waarheid die verborgen lag áchter de tekst. Een heel diepe waarheid was dat, een goddelijke waarheid zelfs - en om die te ontdekken, heb je méér nodig dan alleen de letter. Augustinus hoorde zijn eigen leermeester, kerkvader Ambrosius, geregeld verwijzen naar die tekst van Paulus, en hij herinnerde zich dat Ambrosius de Bijbeltekst wist te ‘openen naar zijn geestelijke betekenis’.

Nieuws

menu