Hoe Fryslân na de oorlog veranderde op het gebied van kerk, landbouw en arbeid – en hoe we dat nu weer meemaken

Het jaar 2022 kan nu al gezien worden als een jaar van een Wende, een keerpunt. De oorlog in Oekraïne zorgt voor een nieuwe geopolitieke kaart. Ook als het gaat om landbouw, kerk en samenleven verandert er veel de komende decennia. Hoe was dat na de vorige grote oorlog op het Europese continent, na 1945?

Hendrik Koekoek, voorman van de Boerenpartij en later lid van de Tweede Kamer spreekt een menigte toe.

Hendrik Koekoek, voorman van de Boerenpartij en later lid van de Tweede Kamer spreekt een menigte toe. Foto: Hollandse Hoogte

Daarover verscheen in 1970, nu ruim vijftig jaar geleden, het boek Friesland 1945-1970. Een uitgave in opdracht van de Fryske Akademy. Tien schrijvers behandelden daarin verschillende aspecten van de naoorlogse ontwikkelingen in de provincie. Dr. J.J. Spahr van der Hoek en dr. K. de Vries stelden het werk samen. Het was bedoeld als ‘een schets van een aantal hoofdlijnen van de ontwikkeling van Fryslân in een kwart eeuw tijd’.

Nieuws

menu