Hoe een Hebreeuws woord in de 'Matthäus-Passion' terechtkwam | Leerhuis

Het viel me een paar jaar geleden opeens op in Bachs Matthäus Passion: Jezus zegt (of zingt) daar niet ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’, maar ‘Eli, Eli, lama asabthani?’ Ik vroeg me vooral af waar dat vreemde asabthani vandaan kwam.

Sarine de Vreugt, die als jongere op projectbasis meedoet aan de uitvoering van de Matthäus Passion in Bolsward.

Sarine de Vreugt, die als jongere op projectbasis meedoet aan de uitvoering van de Matthäus Passion in Bolsward. Foto: Marco Keyzer

‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ is een van de zeven bekende kruiswoorden: de zeven zinnen die Jezus sprak toen hij aan het kruis hing. De betekenis is duidelijk, want in de twee evangeliën waar het klinkt krijgen we de vertaling erbij (in het Grieks dan): ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mar. 15:34, overgenomen in Matt. 27:46).