Hoe kerkelijk Nederland groen kleurt: meer dan ‘U moet minder douchen. Amen’ | Recensie

Nederland kent op dit moment 389 kerken en geloofsgemeenschappen met het bordje ‘Groene kerk’ op de gevel. Per jaar komen er ongeveer 70 bij. Fryslân telt vijftien kerken die dit label hebben gekregen. Deze kerken hebben besloten daadwerkelijk in te spelen op de huidige klimaatcrisis.

De bomen van Bosk geven een andere sfeer aan de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

De bomen van Bosk geven een andere sfeer aan de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

In het sympathieke boek Geloof en een hoop zonnepanelen staan ervaringsverhalen centraal van kerken die werk hebben gemaakt om hun eigen geloofsgemeenschap te verduurzamen. Het initiatief om kerken groener te maken dateert al van 2011 en was destijds een initiatief van Tearfund en Kerk in Actie. De organisatie wordt nu gedragen door Kerk in Actie en de Maatschappij van Welstand. Naast protestantse gemeenten zijn ook zalen van het Leger des Heils, katholieke parochies, vrijzinnige geloofsgemeenschappen en een opvallend groeiend aantal moskeeën actief betrokken.

Nieuws

menu