Huiskerken volgens Drachtster voorbeeld

Het Evangelisch Werkverband (EW) in de Protestantse Kerk in Nederland heeft het initiatief genomen om het ontstaan van huiskerken te stimuleren. Enkele gezinnen of individuen kunnen samen een gemeente gaan vormen die maandelijks samenkomt bij iemand thuis.

Gezinnen of individuen kunnen samen een gemeente gaan vormen die maandelijks samenkomt bij iemand thuis.

Gezinnen of individuen kunnen samen een gemeente gaan vormen die maandelijks samenkomt bij iemand thuis. Foto: Shutterstock

De opzet heeft een duidelijk diaconaal en missionair karakter, waarbij de huiskerk zich richt ‘op wat zij voor hun buurt of de naaste kunnen betekenen’.

Daarmee vindt er een landelijke introductie plaats van een concept dat al sinds 2019 in Drachten loopt met de pioniersplek Yours!, bedacht door Janneke Plantinga, tevens voorzitter van het Evangelisch Werkverband. ,,Er is een halfjaar aan gewerkt en kan nu ook elders worden geprobeerd”, aldus Plantinga.

De huiskerk – van maximaal vier ‘huishoudens’ – brengt met een vast ritme enkele gezinnen bijeen die gezamenlijk eten, een leefregel bespreken, Bijbellezen en nadenken over wat zij voor hun buurt kunnen betekenen. Naast de maandelijkse huiskerkbijeenkomst zien de deelnemers elkaar in ieder geval ook nog een keer bij een zogenaamde ‘buitenactiviteit’, zoals het bezoeken van eenzame ouderen of helpen bij de voedselbank.

Het Evangelisch Werkverband bedacht eerder de Gemeente Groeigroepen en uit z’n koker kwam tevens het idee om dochtergemeenten (Protestantse Pioniersplekken) door lokale kerken te stichten, wat later door de Protestantse Kerk werd overgenomen. In landelijke visierapporten van de kerk komt de huisgemeente ook steeds vaker voor.

Gezinnen zoeken nieuwe vorm

Volgens directeur Hans Maat van het EW is de noodzaak voor en behoefte aan huiskerken door de coronacrisis extra zichtbaar geworden. ,,In deze tijd van beperkt of geen kerkbezoek zoeken met name gezinnen naar vormen waarin zij het geloof kunnen beleven. Ook wordt het onderlinge contact gemist.” Hij hoopt dat er ,,honderden huiskerken” zullen ontstaan in het hele land en dat kerken het als een kans zien in deze tijd.

De huiskerk is een vorm van kerk-zijn voor alle generaties, benadrukt Plantinga. ,,Er kunnen jonge gezinnen meedoen, gezinnen met pubers maar ook groepen twintigers. Het is voor alle leeftijden.”

Voor het nieuwe initiatief is de website www.dehuiskerk.nl gelanceerd waar lokale huiskerken gratis materiaal kunnen downloaden, over Bijbelverhalen als Jona en Jezus die over het water liep. Thema-materiaal dat eerder al voor Yours! werd ontwikkeld.

Online sessie

Huiskerken in spe moeten wel een account aanmaken om het materiaal te kunnen gebruiken. ,,25 gezinnen hebben al belangstelling getoond”, aldus Plantinga. Eén kerkelijke gemeente denkt er zelfs over om één keer per maand niet in de kerk, maar in huiskerkverband samen te komen.

Op vrijdag 11 december houdt het Evangelisch Werkverband een online sessie om de eerste groep belangstellenden te informeren. Daar zullen Janneke Plantinga en Renate de Vries-Martini, voorganger in de Protestantse Kerk, meer uitleg geven.

Nieuws

menu