Naar de kerk in een Hylper kostuum tijdens de Hylper tsjinst op 18 september. Eens in de vier jaar wordt deze bijzondere dienst in traditionele klederdracht gehouden

Omrop Fryslân zendt in september vier kerkdiensten uit in het kader van ‘Tsjerke fan de Moanne’. Drie komen uit de pas geschilderde kerk in Oudega (SWF) en een uit de kerk van Hindeloopen. Die Hylper kerkdienst is op 18 september.

De Grote Kerk in Hindeloopen.

De Grote Kerk in Hindeloopen. Foto: Wikicommons

Afgelopen zondag was de aftrap van de drie diensten in Oudega, waarbij kinderen hun inbreng hadden rond het thema ‘water’. Komende zondag (11 september) gaat dominee Gerrit de Haan uit Bolsward voor en is het thema BETH-EL = Huis van God.

Nieuws

menu