'Ieder zijn eigen gelijk, maar CGK-synode volgt de kerkregels'. Kerkrechtdeskundige Dick de Vos over het besluit over vrouwen in het ambt

Het besluit van de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) om geen vrouwen toe te laten tot de ambten zorgt opnieuw voor onrust in het kerkverband. Maar kunnen lokale kerken wel anders dan zich hier aan houden?

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Foto: Anton Dommerholt

In het Friesch Dagblad van 23 april maakte de christelijk-gereformeerde predikant Anton Egas - vanuit zijn gereformeerde visie - duidelijk dat de vrouw niet tot het ambt kan worden toegelaten. De gereformeerde wijze van kerkbestuur heeft als uitvloeisel dat lokale kerken nu genoodzaakt zijn zich bij de visie van de meerderheid van de synode neer te leggen.

Nieuws

menu