In de Wâlden bestijgen vijf predikanten elkaars kansel

Vijf kerkelijke gemeenten uit Damwâld, Wâlterswâld en Driezum starten een nieuw samenwerkingsverband: om beurten leiden de vijf predikanten op zaterdagavond een bijeenkomst van de kansel van een ander kerkverband.

De vijf predikanten zoeken elkaar op uit een verlangen naar eenheid. Van links af: Anton Egas, Arjan Mol, Gert Jan Capellen, Erik de Greef en Karel H. Bogerd.

De vijf predikanten zoeken elkaar op uit een verlangen naar eenheid. Van links af: Anton Egas, Arjan Mol, Gert Jan Capellen, Erik de Greef en Karel H. Bogerd. Foto: Marchje Andringa

Het nieuwe zaterdagavondprogramma ‘Mediterend naar de zondag’ start aanstaande zaterdag. ,,Het zal gaan om een korte bijeenkomst die precies een uur duurt. Er wordt gezongen, gebeden en er is een schriftlezing. We beginnen om zeven uur, zodat de mensen met de koffie weer thuis kunnen zijn”, vat ds. Karel H. Bogerd van de Hervormde Gemeente te Wâlterswâld de bijeenkomsten samen. ,,We hopen met elkaar te ontdekken dat we hetzelfde voorstaan. Ook al zijn we van verschillende kerkverbanden, het gaat uiteindelijk om hetzelfde.”

Deelnemers aan de samenwerking zijn buiten ds. Bogerd: ds. Gert Jan Capellen (CGK Andreasgemeente Damwâld), ds. Anton Egas (CGK Sionskerk Damwâld ), ds. Erik de Greef (Hersteld Hervormde Gemeente Wâlterswâld) en ds. Arjan Mol (Hervormde Gemeente Driezum). ,,Het idee kwam van ds. Egas”, vertelt Bogerd. ,,We komen met zijn vijven een paar keer per jaar bij elkaar en dan hebben we een meditatief moment. We zijn gemeentes op dezelfde grondslag, we herkennen elkaar in de Schrift en in de Drie Formulieren van Enigheid. We trekken al vaker samen op, bijvoorbeeld met reformatie-avonden. Ds. Egas kwam nu met het idee om op elkaars kansel te gaan staan. Dat was niet nieuw voor hem, een jaar geleden zei hij al eens tegen mij dat we in principe in elkaars kerk kunnen voorgaan. Kerkrechtelijk mag dat ook gewoon.”

Eenheid

Het initiatief van Egas komt voort uit zijn verlangen naar het zoeken van eenheid, zegt Bogerd. ,,Hij vindt het van groot belang om in een tijd van verval elkaar te ontmoeten. In een samenleving waarin de kerk meer en meer een randverschijnsel wordt, is het een grote zegen als er in eensgezindheid over de kerkmuren heen contacten zijn en er geestelijke herkenning mag zijn. Wij herkennen ons in die wens.”

De vrouw in de gelijkenis volhardt en krijgt uiteindelijk wat ze wil

Voor de meditaties hebben de vijf predikanten ieder een gelijkenis als uitgangspunt gekozen. ,,We doen het op alfabetische volgorde, ik ben daarom als eerste aan de beurt: de B van Bogerd... Ik heb gekozen voor de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, vanwege de positieve insteek. De vrouw in de gelijkenis volhardt en krijgt uiteindelijk wat ze wil. De keuze voor deze gelijkenis heeft alles te maken met mijn levenspositie: het gaat in deze gelijkenis om trouw, om vasthoudendheid. Dan geeft God gehoor.”

96e stelling

Afgelopen Hervormingsdag, 31 oktober, spijkerde Bogerd de ‘96e stelling’ op de deur van zijn kerk, met daarop het woord ‘Trouw’ en daaronder de Bijbeltekst uit Openbaring 2:10: ‘Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens’, uit de Statenvertaling.

Het valt mij mee met de leegloop. Ik merk dat je met het Woord van God hier in Fryslân overal terecht kunt, in elke denominatie

,,Dat vat mijn gevoelen eigenlijk samen. Ik zie wat dat betreft ook veel hoopgevends in Fryslân. Ik loop hier - eerst als pastoraal werker en nu als predikant - al zo’n vijf jaar rond, en buiten Fryslân krijg je wel eens het gevoel dat het hier allemaal krimp is. Maar het valt mij heel erg mee met de leegloop. En ik merk dat je met het Woord van God hier in Fryslân overal terecht kunt, in elke denominatie.”

Meditaties

De meditaties van de overige predikanten zullen zijn naar aanleiding van de gelijkenissen over het verloren schaap, de wijze en de dwaze bouwer, het mosterdzaadje en de zaaier. ,,De insteek zal steeds positief zijn, we zijn blij dat we in tijden van verval elkaar kunnen opzoeken.”

,,Het bijzondere aan dit hele project vind ik dat het gedragen wordt door alle kerkenraden, iedereen heeft van zijn eigen kerkenraad groen licht gekregen. Dat heeft er ook mee te maken dat het geen eredienst is, dan weet ik niet of ze zo makkelijk zouden instemmen. We willen wat dat betreft ook geen grote woorden gebruiken, maar gewoon handelen. We houden komende maanden deze vijf bijeenkomsten. Dan zien we daarna wel weer wat er verder komt.”

Het bijzondere aan dit hele project vind ik dat het gedragen wordt door alle kerkenraden

Bogerd verwacht dat het nieuwe initiatief bij veel mensen zal aanslaan: ,,Afgelopen zaterdag was er een zangavond in de Sionskerk van Damwâld, de kerk zat toen afgeladen vol. Ik heb van veel mensen gehoord dat ze er komende zaterdag ook zullen zijn. Alle vijf de voorgangers zullen ook alle avonden aanwezig zijn, en we komen gezamenlijk de kerk binnen. Ik verwacht daarom dat er ook steeds mensen uit de verschillende kerken zullen komen.”

Nieuws

menu