Boven op de Gertrudiskerk in Workum: in het noorden zie je het Noard en in het zuiden het Súd | De Tsjerketoer

Het uitzicht vanaf de losstaande toren naast de Workumer Gertrudiskerk is overzichtelijk: in noordelijke richting kijk je het Noard langs, in zuidelijke richting het Súd. Maar vergeet vooral niet de kerk zélf te bewonderen, benadrukt Jan Bremer.

De toren van de Getrudiskerk in Workum.

De toren van de Getrudiskerk in Workum. Foto: Marchje Andringa

,,Yn ‘e midden, neist de tsjerke, sjochst de Merk mei it Waachgebou en ferskate terrassen. En hielendal oan de ein fan it Noard stiet de Sint Werenfridus, in neogoatyske tsjerke út 1887. Dat is no noch de katolike tsjerke, mar se sille dêr 25 soarchapparteminten yn bouwe.”

Nieuws

menu