Waar gaat het om bij 'innerlijke genezing'? Niet om iets excentrieks: 'Zoek God niet om per se genezing te krijgen, richt je op God zelf'

Aandacht voor ‘innerlijke genezing’ is broodnodig, vindt Henrico ter Beek, die zich hiermee als theoloog intensief bezighield. ,,Gods tegenwoordigheid betekent iets in het hier en nu. De Geest van Christus kan herstel in ons bewerken, ook bij emotionele beschadiging. Dat hoort ook bij het goede nieuws van Jezus.”

Theoloog Henrico ter Beek

Theoloog Henrico ter Beek Foto: H.O. ter Beek.

Geloven gaat over geestelijk leven, over ethiek en politiek, over heelheid van de schepping. Allemaal belangwekkende invalshoeken, maar als het aan Henrico ter Beek ligt, zouden we zeker ook aandacht moeten hebben voor het evangelie als bron van ‘innerlijke heelwording’, en wel in het hier en nu.

Nieuws

menu