Dit artikel is vandaag gratis

Introductiemorgen over de cursus ‘Geloven in Fryslân’ wordt gehouden in Jorwert

Zicht op Jorwert. Foto: Lodewijk Born

Op woensdag 21 september wordt in Nijkleaster in Jorwert een introductiemorgen gehouden van de cursus ‘Geloven in Fryslân’.

‘Geloven in Fryslân’ (Leauwe yn Fryslân) is een cursus voor voorgangers - pastoraal werkers, predikanten, priesters - die zich willen verdiepen in de Friese context van geloven, kerk en theologie. Elk cursusjaar bestaat uit twee delen.

Het eerste deel omvat vier studiedagen. Deelnemers kunnen daarna kiezen voor deel twee: het zelf schrijven van een artikel op het gebied van geloven, kerk en theologie in Fryslân. Veel voorgangers die voor het eerst in Fryslân in een kerkelijke gemeente of parochie werken, hebben de cursus de afgelopen jaren gevolgd.

Introductie

Op woensdag 21 september is er in Jorwert een introductiemorgen over de jaargang 2022-2023. Dan horen de cursisten onder meer welke onderwerpen belangrijk zijn op het gebied van geloven in Fryslân. Zo krijgen thema’s en personen uit de cultuur en kerkgeschiedenis ruime aandacht, bijvoorbeeld de Friese Bijbelvertaling en Friese liederen, de geschiedenis van de Friese kloosters en de heilige Titus Brandsma.

Predikanten mogen de cursus opvoeren in het kader van de verplichte nascholing (Permanente Educatie).

Opgave voor de introductiemorgen kan tot 15 september via: thibma@hetnet.nl

Nieuws

menu