Inzicht in vermogen in plaatselijke gemeenten is nodig voor toekomstontwikkeling van de kerk, aldus Protestantse Kerk in Nederland + video

PKN-directeur Jurjen de Groot was woensdagavond in Leeuwarden voor een gesprek met verontruste Friese kerkrentmeesters. „Wij zijn er voor u, zegt u. Maar zo hebben wij het niet gevoeld.”

Durk van Gorkum uit Reduzum was een van de insprekers op de bijeenkomst in de Grote Kerk in Leeuwarden.

Durk van Gorkum uit Reduzum was een van de insprekers op de bijeenkomst in de Grote Kerk in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

„Kennelijk sorteert u voor om het vermogen van Friese kerken af te pakken. Mijn oproep is dan ook: trek het plan in.” Rein Boersma uit Schettens, voorzitter van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in Fryslân, oogstte met dit verzoek woensdagavond bijval van Friese kerkrentmeesters en andere geïnteresseerden die naar de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden waren gekomen om te praten over vermogensbeheer door lokale gemeenten.

Nieuws

menu