Is Deuteronomium 28-30 een voorspelling of een herinnering? | Leerhuis

‘Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal Hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen.’ (Deuteronomium 28:1, NBV21)

Het beloofde land, gezien vanaf de Neboberg.

Het beloofde land, gezien vanaf de Neboberg. Foto: Shutterstock

Het boek Deuteronomium bevat de laatste toespraak van Mozes voordat het volk van Israël het beloofde land binnentrekt. Mozes kijkt terug op de bevrijding uit Egypte en de lange tocht door de woestijn, en hij kijkt vooruit naar het leven in het land dat God aan de Israëlieten zal schenken.

Nieuws

menu