Jörg Lauster zoekt naar de mensen die tussen de kerkelijken en de onkerkelijken inzitten | Recensie

Theologie helpt om levenservaringen te begrijpen, en daar woorden aan te geven. De Duitse theoloog Jörg Lauster zet dit hoog op de agenda, omdat hij mensen van vandaag wil bereiken.

 Op hoogte- en dieptepunten van het leven zitten mensen toch graag weer in een kerk, waar de oude woorden klinken en een kaars wordt aangestoken.

Op hoogte- en dieptepunten van het leven zitten mensen toch graag weer in een kerk, waar de oude woorden klinken en een kaars wordt aangestoken. Foto: AFP

Dat de secularisatie veel zegt over de Westerse cultuur van nu, en zeker ook over Nederland, zal niemand willen ontkennen. Het aantal actieve kerkgangers is de afgelopen decennia almaar afgenomen. Maar betekent dit ook dat de meeste mensen niets meer hebben met geloof? Die conclusie zou veel te zwartwit zijn.

Nieuws

menu