Jezus, hoop voor de wereld | Paaspreek door Jacob Folkerts

Met zijn kruisiging en sterven op een goede vrijdag twee millennia geleden hoopten zijn tegenstanders dat de naam van Jezus definitief verloren zou gaan. Dat het tegenovergestelde gebeurde, vieren we deze dagen voor de al bijna tweeduizendste keer.

Bord met de opstanding van Christus, ca. 1700 - ca. 1725.

Bord met de opstanding van Christus, ca. 1700 - ca. 1725. Beeld: Rijksmuseum

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Matteüs 28:16-20)

Op de vlucht