Jezus zei 'Raak me niet aan' omdat Hij rein moest blijven op weg naar Zijn Vader | Reactie op Leerhuis

Zei Jezus nadat Hij was opgestaan ‘Houd me niet vast’ of ‘Raak me niet aan’? Jan Krans liet zich vorige week in het Leerhuis zien dat er verschillend over wordt gedacht. Predikant Alfons van Vliet stelt dat het duidelijk is: Jezus mag niet aangeraakt, omdat Hij niet het risico wil lopen onrein te worden. Hij moet namelijk eerst naar Zijn Vader.

Christus' verschijning aan Maria Magdalena na de opstanding, in de Notre-Dame te Parijs.

Christus' verschijning aan Maria Magdalena na de opstanding, in de Notre-Dame te Parijs. Foto: Shutterstock

Jan Krans, nieuwtestamenticus verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), schreef afgelopen zaterdag in de wekelijkse rubriek Leerhuis over de woorden van Jezus in Johannes 20:17. Volgens zijn zeggen ‘een beroemd en moeilijk vers’. ,,Houd me niet vast”, zei Jezus tegen Maria van Magdala. ,,Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.”

Nieuws

menu