Job heeft in NBV21 geen spijt meer; hij vindt juist troost in de herziene Bijbelvertaling

In de woensdag gepresenteerde NBV21 zijn 12.000 inhoudelijke wijzigingen opgenomen. Een van de opvallendste veranderingen is dat Job aan het einde troost vindt.

Vertegenwoordigers van twaalf geloofsgemeenschappen ontvingen de NBV21.

Vertegenwoordigers van twaalf geloofsgemeenschappen ontvingen de NBV21. Foto: Jan Willem de Bruin

De belangrijkste wijziging die in de NBV21 is doorgevoerd is in het Bijbelboek Job terug te vinden, meent Matthijs de Jong, hoofd Vertalen en Bijbelwetenschap van het NBG en projectleider van het herzieningsproces waaraan de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 de afgelopen jaren is onderworpen.

Nieuws

menu