Jongerencursus van Alpha Nederland gaat online: ,,Juist nu is er behoefte aan verbinding”

Vanaf zondag houdt Alpha Nederland twaalf weken lang via Zoom online Alpha Youth-avonden. De deelnemende jongeren worden op basis van hun woonplaats aan elkaar gekoppeld, zodat er blijvende vriendschappen kunnen ontstaan.

Omdat er momenteel geen Alpha Youthcursussen zijn, biedt Alpha Nederland de twaalfdelige cursus online aan.

Omdat er momenteel geen Alpha Youthcursussen zijn, biedt Alpha Nederland de twaalfdelige cursus online aan. Foto: Alpha Nederland

Veel jongeren worstelen momenteel met eenzaamheid of somberheid, ziet Arnoud Drop (36), directeur van Alpha Nederland. „Ze hebben juist nu behoefte aan verbinding. In de eerste coronagolf konden ze nog wel samenkomen, maar nu nauwelijks meer. Daarom beginnen we nu met de online cursus voor jongeren.”

De opzet van de online bijeenkomst sluit aan bij ‘normale’ Alpha Youthcursussen, die worden gegeven in cafés, studentenverenigingen, kerken en jongerenclubs. Het begint met gezelligheid en een spelvorm, daarna gaan de jongeren uiteen in groepjes om met elkaar te praten over het geloof en andere zaken die ze bezighouden. „Wij zijn er duidelijk niet voor de catechisatie; we vertellen de jongen niet wát ze moeten geloven. Er ontstaat een community die verbinding legt en waarin de jongeren met elkaar rollebollen over levensvragen.”

Experiment

Er is ruimte voor driehonderd deelnemers, van dertien tot twintig jaar oud. Gisteren stond het aantal aanmeldingen op ruim 250, waarvan vijftien uit Fryslân. Na het introducerende algemene deel gaan jongeren uiteen in groepjes van zes. „We hebben nu al bijna een jaar ervaring met online bijeenkomsten. Zes jongeren met een of twee begeleiders is het ideale aantal om goed met elkaar te kunnen praten.”

Lees ook: Veertigdagentijdvideo’s van verhalenvertellers brengen kleur in een schrale tijd

In november hield Alpha Nederland in samenwerking met EO BEAM al een online Alpha Youth-avond. „Dat was een experiment, dat goed beviel. Toen konden driehonderd jongeren er van proeven. Maar we konden ze op dat moment niet onderbrengen bij Alpha Youth-cursussen, omdat die meestal in januari van start gaan. Aangezien die er nu ook niet zijn, hebben we het op deze manier opgepakt.”

We misten bijvoorbeeld mensen uit de omgeving van Leeuwarden, toen hebben we kerken direct aangeschreven met de vraag of ze begeleiders konden leveren

De deelnemers worden in groepjes ingedeeld op basis van woonplaats en interessegebieden. Jongerenwerkers uit lokale kerken treden op als begeleider. „Die zoeken we er actief bij. We misten bijvoorbeeld mensen uit de omgeving van Leeuwarden, toen hebben we kerken direct aangeschreven met de vraag of ze begeleiders konden leveren.” De cursus is gratis en bestaat uit twaalf avonden. Thema’s als ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat doet de Heilige Geest?’ komen aan bod.

Vertrouwelijkheid

„De eerste twee avonden zijn vrijblijvend, daarna kunnen geen nieuwe jongeren meer deelnemen, want er worden groepjes gevormd waarin vertrouwelijkheid belangrijk is: je deelt veel met elkaar, en je moet je veilig voelen om open te kunnen praten. Als er steeds nieuwe mensen bijkomen gaat dat niet. Je ziet ook vaak dat er echt vriendschappen ontstaan. Ik hoop dat de jongeren die meedoen aan deze online cursus later dit jaar elkaar echt kunnen ontmoeten.”

Lees ook: Sites, podcasts en kalenders helpen kerkgangers door ‘woestijnperiode’

De Zoom-meetingen zijn op zondag om 19.30 uur en duren ongeveer anderhalf uur. Jongeren tussen de dertien en twintig jaar kunnen zich aanmelden via beam.eo.nl/alphayouth

Nieuws

menu