Jos Douma begint online cursus Bijbels mediteren. 'Veel christenen zijn zoekende hoe ze de relatie met God vorm geven'

De Zwolse predikant ds. Jos Douma begint op 1 september met zijn online School voor Spiritualiteit. Hij hoopt hiermee mensen „handreikingen te bieden voor hun dagelijkse omgang met God”.

Dr. Jos Douma (Zuidhorn, 1968) is voorganger van de Plantagekerk in Zwolle en docent Christelijk Spiritualiteit aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Dr. Jos Douma (Zuidhorn, 1968) is voorganger van de Plantagekerk in Zwolle en docent Christelijk Spiritualiteit aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Op de website van ds. Jos Douma (53) staat het aanbod – gratis te gebruiken – al online. Cursussen, webinars en workshops over spirituele thema’s als gebed, meditatie, contemplatief Bijbellezen en stilte. Of, zoals ds. Douma het zelf samenvat: „Over leven in de Geest van Jezus.”

De predikant van de gereformeerd vrijgemaakte Plantagekerk te Zwolle schrijft al jaren over christelijke spiritualiteit en liep al langer met het idee om daar een school voor op te richten. Toen het tijdens de eerste lockdown niet mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen, besloot hij een geplande cursus over stil-zijn online te geven. Met succes. Ruim 2000 mensen schreven zich in. Hij breidde het online aanbod uit. Op 3 september gaat de eerste cursus van start.

Wat is christelijke spiritualiteit?

„Spiritualiteit is van oorsprong een christelijk woord, het betekent ‘wat de Geest doet’. Het gaat over onze persoonlijke omgang met God.”

Waarom is daar een school voor nodig, als spiritualiteit gaat over de persoonlijke omgang met God?

„Veel christenen zijn zoekende hoe ze die relatie met God vorm geven. Ze laten zich voornamelijk voeden door een predikant of kerkdienst op zondag. De kerk doet veel goeds, maar voor het toerusten van haar leden in de omgang met God heeft ze weleens te weinig aandacht. Op de School voor Spiritualiteit wil ik mensen leren mediteren, bidden en contemplatief Bijbellezen. Ik hoop dat dit bij hen leidt tot meer stilte en ruimte in hun leven en een diepere omgang met God.”

Tweeduizend mensen schreven zich in voor uw eerste online cursus. Hoe verklaart u die belangstelling?

„Dat verklaar ik voor een deel uit het feit dat mensen tijdens de eerste lockdown meer ruimte in hun leven hadden en meer behoefte aan bezinning. Daarnaast verlangen veel christenen naar verdieping en groei in hun leven, maar vinden dat niet in de kerk. De School voor Spiritualiteit wil een parakerkelijke plek zijn waar ze toegerust worden in de christelijke spiritualiteit. Met het geleerde kunnen ze een bijdrage leveren aan de kerk waardoor er ook daar meer ruimte komt voor stilte en meditatie.”

U noemt uw school een antwoord op het spiritueel tekort in de protestantse kerken. Wat bedoelt u daarmee?

„Ja, dat is een merkwaardige paradox: een kerk waar te weinig ruimte is voor stilte en meditatie. Maar toch zie ik dat zo. De protestantse traditie heeft vanouds veel met woorden. Er wordt veel gepraat en gesproken. Bidden wordt praten met God genoemd. Met de reformatie zijn we het luisteren, de stilte in de liturgie en het geloofsleven kwijtgeraakt en dat is jammer.”

Voor wie zijn de cursussen bedoeld?

„Voor alle mensen, kerkelijk of niet, die behoefte hebben aan voeding voor hun ziel en met aandacht willen leven. Het meest bereik ik mensen in de tweede helft van hun leven. Zij hebben meer behoefte aan en ruimte voor bezinning. Maar de christelijke traditie heeft ook twintigers en dertigers veel te bieden. Zij hebben een druk leven, zitten soms tegen een burn-out aan. Christelijke spiritualiteit kan hen helpen om los te komen van prestatiedruk. Dat gaat niet altijd om grote dingen. Ga maar eens vijf minuten alleen stil op een stoel zitten om Gods aanwezigheid te ervaren. Leren stil-zijn is voor iedereen belangrijk.”

Maandag 30 augustus vertelt Douma in een webinar van 20.00 tot 21.15 uur meer over de School voor Spiritualiteit. Zie voor meer informatie www.levenindekerk.nl .