Kardinaal Kurt Koch is positief over het gesprek tussen Rome en de reformatie

Hij is optimistisch over de toekomst van de oecumene, maar hij benoemt ook de knelpunten rond kerk, eucharistie en ambt. Kardinaal Kurt Koch waardeert Luther en de reformatie, maar vindt de paus „een geschenk van de Heer als dienst aan de eenheid van de kerk”.

kardinaal Kurt Koch op de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken.

kardinaal Kurt Koch op de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken. Foto: Sean Hawkey

Kurt Koch (72) is voorzitter van de pauselijke raad ter bevordering van de eenheid van christenen. In die hoedanigheid was hij vorige week in Karlsruhe bij de assemblee van de Wereldraad van Kerken. Hij wordt gezien als de rechterhand van paus Franciscus op het gebied van oecumene en interreligieuze dialoog.