Katholieke Bijbelstichting geeft zelf weer bijbels uit, samenwerking met Royal Jongbloed wijzigt

De samenwerking tussen bijbeldrukker en uitgever Royal Jongbloed in Heerenveen en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in Breda - eigenaar van de rechten van de bekende Willibrordvertaling, wijzigt. Vanaf 1 juli zullen bijbeluitgaven uitsluitend door de KBS zelf geleverd worden.

Een van de edities van de Willibrordbijbel

Een van de edities van de Willibrordbijbel Foto: FD

Dat is vrijdagochtend bekendgemaakt. Het bestuur van de KBS wil, na een onderdak van tien jaar bij Royal Jongbloed, weer zelf gaan uitgeven. Eerder vertrok ook het Nederlands Bijbelgenootschap bij Jongbloed. Zij geven nu zelf hun bijbeluitgaven uit via een eigen uitgeeffonds.

Verbinding met liturgie

,,We hebben de afgelopen tien jaar aan Royal Jongbloed een uitstekende partner gehad, als het gaat om de zorg voor de Willibrord in zijn geheel, en we zijn dankbaar dat deze samenwerking heeft bijgedragen aan de continuïteit van de verspreiding van onze vertaling in Nederland en Vlaanderen”, zegt bisschop Jan Liesen, voorzitter van het KBS-bestuur. ,,De verandering heeft als reden dat het in de visie van de Rooms-Katholieke Kerk van belang is dat er een eigen, aan de liturgie van de kerk gelieerde vertaling is, waarover zij zelf kan beschikken.”

Royal Jongbloed blijft specialist in het drukken van de Bijbel en uitgever van speciale uitgaven voor de KBS, zoals dit gebeurde bij de Elisabethbijbel en de Overschrijfbijbel . Waar mogelijk zullen Royal Jongbloed en KBS ook in de toekomst samen blijven optrekken bij het produceren en ontwikkelen van dergelijke speciale uitgaven. Ook de uitgave van de recent verschenen Mechelse Bijbel die in nauw contact met de KBS werd ontwikkeld, zal door Royal Jongbloed worden voortgezet.

Begrijpelijke keuze

Matthy Groen, algemeen directeur van Royal Jongbloed: ,,We hebben altijd met trots de uitgeefactiviteiten voor de Willibrordvertaling gedaan en zullen dit als bijbeldrukker blijven doen. Gezien de doelstellingen van de KBS en de relatie tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Willibrordvertaling is het begrijpelijk dat de KBS de uitgeefactiviteiten weer dichter bij huis wil hebben.”

De uitgaven die bekend staan als de standaardeditie van de Willibrord en de Schoolbijbel zullen voortaan bij de KBS zelf besteld kunnen worden. ,,Waar we de KBS in de toekomst kunnen helpen, zullen we dit ook steeds van harte doen”, aldus Groen.