Dit artikel is vandaag gratis

Katholieken van de H. Jacobusparochie kijken uit naar het ‘oude normaal’

Pastoor Marco Conijn ging zondag voor in de mis in de H. Michaëlkerk in Harlingen. Binnenkort viert hij zijn 25-jarig priesterjubileum met de hele parochie. Foto: Catrinus van der Veen

,,Ik hoor om me heen dat mensen écht weer zin hebben om naar de kerk te gaan. Waar ze vooral naar verlangen is de ontmoeting, het samen koffiedrinken.” Pastor Dorenda Gies voelt dat de katholieken in de noordwesthoek een herstart maken op meerdere terreinen.

Dorenda Gies vormt samen met pastoor Marco Conijn het pastoresteam van de Heilige Jacobus de Meerdereparochie in Noordwest-Fryslân. Een parochie die een groot deel van het noorden van de provincie bestrijkt met Dronryp, Franeker, Harlingen, Sint-Annaparochie, Terschelling en Vlieland als plaatsen waar met elkaar zo’n 3800 katholieken onder vallen.

Gies is deze week, na haar vakantie, weer begonnen en ze voelt dat er een nieuwe periode voor de parochie aanbreekt. ,,Voor de vakantie hoorde ik al dat parochianen weer zin hebben om naar de kerk te gaan en nu er weer meer kan en mag helemaal. Je voelt aan alles dat mensen elkaar gemist hebben.”

Op slot

In maart 2020 ging het parochieleven feitelijk op slot. De vieringen in het weekend en doordeweeks werden geschrapt en er moest overgeschakeld worden naar ‘kerk-zijn onder coronaomsftandigheden’. Dus alleen het noodzakelijke was er nog aan vieringen. Al het andere kerkenwerk stopte ineens. ,,Het is toch wel een heel ellendige tijd geweest voor de mensen.” Zelf heeft ze de onderlinge ontmoetingen die er voorheen zo vanzelfsprekend waren, ook gemist. ,,Bijvoorbeeld dat je even met iemand praat na de viering of op de catechese-avonden. Dat heeft een bepaalde dynamiek. Ik krijg daardoor ook inspiratie in mijn werk en geloof, dus ik kijk er heel erg naar uit dat dit nu weer kan.”

De H. Jacobusparochie was voor de coronapandemie ook juist bezig met na te denken hoe men parochie wilde zijn in de toekomst. ,,We hebben een enquête gehouden onder parochianen en consultatie-avonden op de diverse locaties. Een week voordat de kerken in maart vorig jaar dicht gingen hadden we de laatste avond.” De uitkomst van die avonden was dat de parochie uitsprak ‘een gastvrije parochie voor iedereen’ te willen zijn. ,,Dat betekent nogal wat en vraagt nu inzet van ons allemaal”, weet Gies.

Er werd in coronatijd een nieuw beleidsplan geschreven waarin die gastvrijheid als visie voor de toekomst is opgenomen. De periode van de lockdown werd gebruikt om ,,de locatieraden op sterkte te brengen” en de gehele parochie-organisatie goed in de steigers te zetten voor de toekomst. Ook trad er een nieuw parochiebestuur aan. Zaterdag 25 september is er een ‘heidesessie’ gepland in de parochiezaal van Sint-Annaparochie waar met het bestuur, de voorzitters van de locatieraden en het pastoresteam gebrainstormd gaat worden hoe het beleidsplan nu zijn weg moet vinden binnen de parochie.

Veel nationaliteiten

‘We gaan nadenken hoe wij mensen in onze kerken kunnen verwelkomen, zodat zij zich thuis voelen, maar we kijken ook of we elkaar eigenlijk wel kennen. Hoeveel nationaliteiten hebben we eigenlijk in onze parochie en wat weten wij eigenlijk van elkaars gewoonten en cultuur? Het is een uitdaging om elkaar ook echt te ontmoeten’, schreef Gies daarover in haar column in het parochieblad.

,,Binnen de parochie willen we de onderlinge verbindingen verbeteren door beter te communiceren en ontmoetingen te organiseren, zoals een vaste Jacobusdag voor de hele parochie. Dat is een nieuw initiatief. Ook willen we locatieavonden houden waar gezelligheid centraal staat.”

De parochie kent niet zoiets als een startzondag wat de protestanten wel hebben. ,Wij hebben onze patroonsfeesten rond de naamheiligen van onze kerken zoals de Michaelzondag in Harlingen op 26 september en 3 oktober in Franeker het feest rond de naamdag van Sint Franciscus van Assisi.” 10 oktober is er ook nog een gemeenschappelijke viering in Harlingen rond het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Marco Conijn.

Jezus als voorbeeld

De blik gaat duidelijk meer naar buiten toe. Jezus wordt daarbij als het voorbeeld gezien. ,,We weten dat hij gastvrij was. Hij ging met allerlei slag mensen om en aan tafel. We weten dat hij telkens mensen verwelkomde die door de rest van de maatschappij in zijn tijd werden uitgespuugd. Als wij zijn weg willen gaan, dan valt er dus nogal wat te doen, in ons dagelijkse leven, maar ook in onze kerken.”

Op de locatieavonden kwam naar voren dat de parochie eigenlijk nogal naar binnen gericht was. ,,En dat is niet gek als we zien dat alles verandert en we met minder middelen en vrijwilligers onze parochie toekomst moeten geven.”

Gies meent ook dat het even afwachten is hoe het vrijwilligerswerk weer zal worden opgepakt. Maar ze heeft goede hoop dat het diepe verlangen dat er is om weer sámen parochie te zijn iets op gang zal brengen. ,,De afgelopen periode heeft ons geleerd dat mensen elkaar willen ontmoeten en dat mensen zoeken naar inspiratie en zingeving. Dat biedt dus kansen.”

Zo wil de parochie tenminste elk jaar één extra activiteit opzetten, zoals een muziekuitvoering, een tentoonstelling of een wandeling, waarmee we ,,nadrukkelijk mensen van buiten de kerk betrekken.” Ook wil men meer verbinding zoeken met de maatschappij in het diaconale werk, de contacten met scholen aanhalen, met de burgerlijke gemeenten en de andere kerken in de regio. ,,Maar eerst richten we ons even om terug te komen in het ‘oude normaal’. Hoewel het denk ik nog wel spannend is of parochianen weer allemaal naar de kerk zullen komen. We houden wel voorzichtig rekening met een versnelde achteruitgang in het kerkbezoek.”

Diensten herontdekt

,,Tegelijk zag je ook dat er mensen waren die nooit de puf hadden om naar de mis te komen, maar die nu toch ‘herondekt’ hebben. En er is een categorie ouderen die de onlinediensten heel goed heeft gevolgd. Het is gebleken dat zij veel beter digitaal onderlegd zijn - misschien met wat hulp - om een viering via de tablet te volgen, dan we eigenlijk wisten. Dat is eigenlijk een heel positief iets wat naar voren is gekomen door de coronapandemie.” De parochie gaat straks structureel meer online vieringen aanbieden, nadat die de afgelopen tijd weer afgeschaald werden.

Gies en haar collega Conijn starten deze weken met het toerustingswerk zoals de kennismakingscursus over katholiek geloven, jongerencatechese, de Eerste Communie-voorbereiding en tieners die worden voorbereid op het Vormsel krijgen. Er wordt zelfs een zestienplusgroep gestart. En het ‘omgekeerde huisbezoek’ keert terug. ,,Het wordt druk, maar ik heb er ook zin in! Nu we alles weer op gaan pakken. Dat geeft me vooral ook positieve energie.”

Dit is vierde deel in een serie over hoe Friese kerken het nieuwe seizoen starten

De Nederlandse bisschoppen publiceerden dinsdag hun advies met de nieuwe coronaregels, die voor parochies gelden vanaf 25 september. ,,Wij zullen ons in onze parochie daaraan aanpassen en de parochianen vragen om voorzichtig met elkaar om te gaan en elkaar ruimte en afstand te gunnen", aldus Dorenda Gies. Woensdag werd vanuit het parochiebestuur een stuk gepubliceerd hoe de Heilige Jacobus de Meerdereparochie de nieuwe verruimingen in de parochie gestalte gaat geven en wat de exacte consequenties zijn voor de verschillende locaties/kerken.

Nieuws

menu