Kerk en geloof kwamen steeds meer centraal te staan in het leven van de middeleeuwse Fries, blijkt uit het boek 'Geleefd geloof'

Het is een romantisch beeld: wie over de kleigronden langs de Waddenkust rijdt ziet overal kerktorens die de dorpen tussen de akkers markeren. In de loop van de middeleeuwen drong het christendom steeds dieper binnen in het leven van Friese boeren en burgers.

De terugkeer van een Sint-Antoniusbedevaart van Pieter Aertsen, circa 1550. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel.

De terugkeer van een Sint-Antoniusbedevaart van Pieter Aertsen, circa 1550. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel. Foto: J. Geleyns – Art Photography

De basis van die Friese kerkbouw ligt in de middeleeuwen: in de huidige provincie Fryslân werden destijds meer dan 350 parochiekerken gebouwd. ‘Verreweg het dichtste netwerk van dorpskerken in het bisdom Utrecht’, constateren Anneke Mulder-Bakker en Rolf H. Bremmer in het boek Geleefd geloof dat ze vandaag in Tresoar in Leeuwarden presenteren.

Karel de Grote

Nieuws

menu