De kerk en de school in Oudehaske werken samen: 'Het is een manier om kinderen te leren omzien naar de ander'

Kinderen van christelijke basisschool De Tarissing uit Oudehaske bakken vrijdag 160 kleine appeltaartjes in een cupcakevorm. Die delen ze uit aan veertig mensen uit het dorp die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Jennifer en Amarins uit groep 8 deelden in 2020 de gebakken taartjes uit.

Jennifer en Amarins uit groep 8 deelden in 2020 de gebakken taartjes uit. Foto: CBS De Tarissing

Het initiatief komt uit de plaatselijke kerk. „Het is een manier om kinderen te leren omzien naar de ander”, aldus jeugdouderling Fokke Rosier van de Protestantse Gemeente Haskeroord.

Nieuws

menu