Kerk in Actie: geef als gebaar eens een cake aan een vluchteling - op Wereldvluchtelingendag, of gewoon op een ander moment

Voor Wereldvluchtelingendag, aanstaande zondag, roept Kerk in Actie leden van protestantse gemeenten op om een cake, appeltaart of ander lekkers te delen met een vluchteling.

Actie voor vluchtelingen in Canberra, Australië.

Actie voor vluchtelingen in Canberra, Australië. Foto: LUKAS COCH

De actie Deel je cake is een coronavariant op de al langer bestaande Tafels van Hoop, waarbij verspreid over tientallen Nederlandse kerken zo’n drieduizend gemeenteleden en vluchtelingen elkaar ontmoeten tijdens een gezamenlijke maaltijd.

„Zo eten met vluchtelingen werkt verbindend”, zegt Marleen de Sterke, woordvoerder van Kerk in Actie. „Maar vanwege corona kan dat niet. Daarom hebben we vorig jaar het alternatief Deel je cake verzonnen. De bedoeling is dat gemeenteleden iets lekkers bakken en geven aan iemand met een status, of langsbrengen bij een asielzoekerscentrum.”

Gastvrij

Met de actie wordt een signaal afgegeven dat mensen die gevlucht zijn erbij horen, aldus De Sterke. „In Nederland zijn we niet altijd heel gastvrij, maar dat zouden we wel moeten zijn.”

De actie is nu gekoppeld aan Wereldvluchtelingendag, de dag die in 2000 werd ingesteld door de Verenigde Naties om begrip voor vluchtelingen te creëren. Maar volgens De Sterke kan het ook op andere momenten. „Het is altijd goed om naar elkaar om te kijken. We hebben op basis van de ervaringen van vorig jaar een heel draaiboek opgesteld met tips en adviezen, die kunnen geïnteresseerden zo bij ons aanvragen.”

Noodhulp voor Griekenland

Buiten deze actie wordt zondag in veel vieringen stilgestaan bij het lot van vluchtelingen. Kerk in Actie heeft daarvoor liturgiesuggesties opgesteld. In de meeste protestantse gemeenten zal zondag bij de collecte de noodhulp voor Griekenland centraal staan.

Daarbij wordt ook alvast vooruit gewezen naar de huis-aan-huiscollecte die Kerk in Actie in de week van 22 tot en met 27 november houdt. Vorig jaar gingen collectanten voor het eerst namens de kerk langs de deuren om te collecteren voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Die leverde toen 540.000 euro op.

De Sterke: „We willen het nu nog groter opzetten dan vorig jaar. Daarom beginnen we zondag ook met een campagne om collectanten en coördinatoren te werven.”

24 uurswake

In het Haagse buurt-en-kerkhuis Bethel, de plek waar eind 2018 en begin 2019 het kerkasiel voor het gezin Tamrazyan plaats vond, wordt dit jaar met Wereldvluchtelingendag voor de tweede keer een wake voor vluchtelingen gehouden. Vanaf zaterdagmiddag twaalf uur tot zondagmiddag twaalf uur is er een 24 uursprogramma , dat via een livestream mee te beleven is.

De wake begint met een dienst waarin René de Reuver, scriba van de synode van de Protestantse Kerk, en David Renkema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag, gezamenlijk voorgaan. Verder zijn er vieringen, interviews met vluchtelingen en Bijbellezingen. Zo interviewt Ad van Nieuwpoort op zaterdagavond om zeven uur Rein Willems over de rol die Willems heeft gespeeld bij het kerkasiel en is er in de nacht een Ionaviering. De slotviering begint zondagochtend om half elf, met Marie Therese van de Loo, voorganger van de Haagse Dominicus, en Derk Stegeman, directeur van Stek (Stichting voor stad en kerk) Den Haag.