De Protestantse Gemeente in Franeker helpt asielzoekers uit Syrië en Libië aan tijdelijke woonruimte. 'It giet no net allinnich om wurden, mar ek om dieden'

Schrijnend, on-Nederlands en onverteerbaar. Dat vindt de Protestantse Gemeente Franeker van de situatie in Ter Apel, waar asielzoekers de afgelopen maanden voor de hekken van het aanmeldcentrum moesten slapen omdat er binnen geen ruimte voor hen is. En dus kwam de kerkgemeente in actie: er werd ruimte gemaakt om drie asielzoekersgezinnen op te vangen.

De opvang van drie asielzoekersgezinnen op recreatiepark Bloemketerp in Franeker.

De opvang van drie asielzoekersgezinnen op recreatiepark Bloemketerp in Franeker. Foto: Marchje Andringa

De drie gezinnen, twee uit Syrië en één uit Libië, arriveerden afgelopen zondag in Franeker. De zestien vluchtelingen, waarvan de jongste drie maanden oud is, wonen tijdelijk in drie woningen op vakantiepark Bloemketerp. De verwachting is dat ze zeker twee maanden zullen blijven.