Kerkelijk werkers hebben geen tijd om plaats te nemen in de werkgroep die moet gaan nadenken over hún rol binnen de Protestantse Kerk

De deur wordt binnen de Protestantse kerk opengezet voor een ‘vierde ambt’. Daarmee kunnen kerkelijk werkers en pioniers een duidelijker rol in de kerkelijke structuur krijgen, naast de al bestaande ambten van predikant, ouderling en diaken. Maar zekerheid is er nog niet: er volgt meer onderzoek.

De synode van de Protestantse Kerk, zaterdag 2 juni 2022.

De synode van de Protestantse Kerk, zaterdag 2 juni 2022. Beeld: FD

In de kerkvergadering (generale synode) van de Protestantse Kerk werd zaterdag pijnlijk duidelijk in wat voor moeilijke positie kerkelijk werkers verkeren. Dat ze zich niet gewaardeerd voelen was al bekend, evenals dat hun rechten doorgaans niet goed zijn geregeld en dat ze hun inkomen bij elkaar moeten scharrelen via kleine aanstellingen bij meerdere gemeentes.

Nieuws

menu