Raad van Kerken schrijft brief aan informateur Mariëtte Hamer: Kerken willen betrokken worden bij het vernieuwen van Nederland

De Raad van Kerken heeft een brief aan informateur Mariëtte Hamer geschreven, waarin het samenwerkingsverband haar vraagt bij de ontwikkeling van het regeringsbeleid meer oog te hebben voor mens en milieu. Kerken kunnen en willen daarbij helpen, aldus de raad.

Informateur Mariette Hamer.

Informateur Mariette Hamer. Foto: Bart Maat

De Raad van Kerken keert zich in de brief tegen een herstelplan om uit de coronacrisis te komen dat zich alleen maar op economische ontwikkelingen richt. ‘Het herstelplan zou erop gericht moeten zijn om de kloven die zich in onze samenleving aandienen te overbruggen, opdat werkelijk alle burgers van ons land uit de crisis kunnen komen’, staat in de brief.

Nieuws

menu