Kerken blijven statushouders opvangen: project Thuisgevers wordt verlengd

Staatssecretaris Van der Burg.

Staatssecretaris Van der Burg.

Het project Thuisgevers, waarbij kerken en andere maatschappelijke organisaties statushouders onderdak bieden, wordt met een jaar verlengd. De rijksoverheid ondersteunt het initiatief nog zeker een jaar.

De Thuisgevers huisvesten statushouders sinds oktober 2022 in leegstaande gebouwen. Dat kunnen de initiatiefnemers van het project – de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland – blijven doen: het ministerie van Justitie en Veiligheid financiert de Thuisgevers in ieder geval nog een jaar, tot 3 april 2024.